GavàMón. Mostra de Cinema i Drets Humans

La finalitat de la Mostra de Cinema i Drets Humans, GavàMón és la sensibilització, promoció i educació en la pau i els drets humans. La Mostra vol ser un fet cultural que involucri i faci participar a tota la ciutat; una participació no passiva, sinó activa, per estimular la reflexió i el canvi d'actituds cap a les problemàtiques dels drets humans.

Els objectius generals són els següents:

  • La defensa dels drets humans mitjançant el cinema, sensibilitzant l'opinió pública. 
  • La difusió dels drets humans, donant a conèixer les discriminacions existents per prevenir-ne la vulneració.
  • El foment de la cohesió social mitjançant el cinema de drets humans, estimulant la participació de la ciutadania i la col·laboració d'altres entitats.
  • Presentar la ciutat com una ciutat que defensa i promou els drets humans.
  • Fomentar la convivència i el reconeixement de la diversitat, afavorint el coneixement de diferents col·lectius i pobles.
     

Des de la Mostra es vol oferir als ciutadans i ciutadanes una oferta de cinema de drets humans de qualitat i accessible a tot el món.

Programació GavàMón 2019

 

Cinema infantil i juvenil

La Mostra de Cinema i Drets Humans, GavàMón inclou la participació de les escoles de la ciutat mitjançant la secció Cinema Infantil i Juvenil. Aquesta secció ja s'ha consolidat a la nostra ciutat. El cinema infantil i juvenil és un espai on les escoles i l'Ajuntament col·laboren per oferir projeccions que provoquin reflexió amb els joves i els infants de la ciutat.


Els barris de Gavà amb els drets humans

Durant el mes d'octubre, en què se celebra la Mostra de Cinema i Drets Humans, GavàMón, entitats i associacions de la ciutat porten a terme diverses activitats per tal d'apropar els drets humans als barris i consolidar la Xarxa pels Drets Humans.


Entitats en Xarxa pels Drets Humans

Espai de difusió i promoció del treball en xarxa amb les entitats i associacions de Gavà amb l'objectiu de fomentar la implicació i l'intercanvi d'experiències envers els drets humans. 

Exposició "Els Drets Humans a la ciutat de Gavà"
 

Sense
 

L'Ajuntament de Gavà, amb la participació d'una trentena d'entitats de la ciutat, va organitzar l'exposició "Els Drets Humans a la Ciutat de Gavà". L'exposició explica els drets i principis de la Carta Europea de Salvaguarda i com cada entitat, en funció del seu àmbit d'actuació, treballa perquè aquests drets siguin efectius.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals