Tallers a les escoles

La Guia Educativa és un recurs que l'Ajuntament posa a disposició de totes les escoles de la ciutat. En la guia s'inclouen diferents activitats i tallers relacionats amb diferents aspectes com poden ser la solidaritat, el civisme, el medi ambient, etc. destinats als i les joves de primària i secundària.

En aquest cas, els tallers que s'inclouen tenen la finalitat per una banda, de trencar els estereotips i promoure la igualtat efectiva entre homes i dones, i per l'altra, la prevenció de la violència masclista.

Coeducació – primària

Prevenció violència - secundària

Història del 8 de març - secundària

Diversitat i Orientacions Sexuals – secundària

Re Imagina't – secundària -

Banc dels temps escolars – secundària - 

 

Coeducació

El paper del centres educatius és clau per a treballar la coeduació, incorporant en els programes d'estudi i en el sistema escolar els sabers de les dones i homes, i la defensa la societat contra els estereotips sexistes, l'androcentrisme i la discriminació. 

Des de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania s'ha promogut la creació d'una comissió estable de coeducació amb les persones representants d'igualtat dels centres educatius de la ciutat tot promocionant una xarxa de participació per treballar conjuntament la coeducació.

La comissió té caràcter obert pel que fa a la seva pertinència. En podem formar part altres persones del centres educatius interessades en prendre-hi part , tant sigui professorat, equip directiu, personal no docent,  i representants de les Ampes.

L'Objectiu general de la comissió es fer l'acompanyament per part de l'administració local als centres educatius de la ciutat en el seu projecte  entorn la coeducació, així com donar assessorament i facilitar una xarxa d'intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre tots i totes les integrants de la comissió.

Des del curs escolar 2010 – 2011 s'ha introduït a la guia educativa de les escoles un taller de coeduació per l'alumnat de primària.

 

Més informació a:

Àrea d'Igualtat i Ciutadania

Ajuntament de Gavà

Plaça de Jaume Balmes, s/n, 3a planta

Telèfon: 93 263 91

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals