El municipi de Gavà va signar la seva adhesió a la Carta Europea el dia 4 de març del 2008, amb la voluntat de donar un impuls a les polítiques d'igualtat.

Un total de 544 Entitats locals Europees (31 d'elles del nostre pais) han signat el document, i el nombre d'adhesions continua creixent.

La Carta ha estat redactada dins dels marc del projecte que va portar a terme el Consell de Municipis i Regions d'Europa (2005-2006), amb el suport de la Comissió Europea, i queda inclòs en el cinqué programa d'acció comunitària per a la Igualtat de dones i homes.

La Carta insta als i les dirigents i regionals europeus a que prenguin mesures concretes a favor de la igualtat entre les dones i els homes.

Els objectius de la carta són:

- Donar a conèixer el compromís públic i de la ciutadania per la igualtat entre homes i dones.

- Dotar a l'administració local d'una eina per l'aplicació transversal de gènere a tots els àmbits de l'administració.

- Connectar la ciutat de Gavà amb altres ciutats europees intercanviant bones pràctiques al municipi.

 

Principis de la Carta Europea

Text íntegre de la Carta Europea

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals