Urbanisme i obres

En aquest apartat es poden consultar els diferents projectes urbanístics de Gavà.

Es tracta de plans parcials, plans especials, modificació del Pla General Metropolità, planejaments en exposició pública i els planejaments ja aprovats.