Coronavirus, tota la informació

Mesures per contenir els brots de COVID-19

Atesa la  situació epidemiològica de Catalunya, des del 16 d'octubre s'adopten mesures especials de contenció de l'activitat social i laboral i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19. La nova resolució del PROCICAT deixa sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les mesures específiques aplicades a Gavà des que la ciutat es va incorporar al conjunt de municipis de la primera corona metropolitana amb més restriccions per prevenir la propagació de la pandèmia.

 

Trobades, reunions i desplaçaments

 • L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte scial s'ha de limitar als grups bombolla.
 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Àmbit laboral i professional

 • Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.
 • Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • L'ús de mascareta: És obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior. No és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Àmbit educatiu

 • Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l'aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
 • A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual

Transport públic

 • Ha de mantenir la seva oferta al 100%. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.

Activitat comercial

 • Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
 • En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, exepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.
 • Els mercats no sedentaris mantenen l’activitat a un 30% de l'aforament
 • Se suspenen les fires comercials.

Restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials.
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.

Activitats culturals

 • Als espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions: Aforament al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, preassignació de seients i registre d'assistents. Horari de tancament a les 23 hores
 • Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Activitats esportives

 • Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic: aforament al 50% i cita prèvia.
 • S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals.

Activitats lúdiques i recreatives

 • Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.
 • Tancament de parcs i fires d’atraccions, establiments lúdics infantils, i sales de joc, casinos i bingos
 • Les festes majors queden suspeses.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.

Activitats de lleure nocturn

 • Suspesa 'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Suspeses les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. 
 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts.
 

Cal recordar que la responsabilitat individual és imprescindible per tallar la cadena de transmissió. Per això és indispensable:

 • Posar-se mascareta
 • Rentar-se les mans
 • Respectar la distància

 

Comitè de coordinació Covid-19

Des de l'inici de la crisi sanitària, es va constituir el Comitè d'Emergències COVID-19, presidit per l'alcaldessa Raquel Sánchez. El comitè manté reunions diàries, via telemàtica, per supervisar i establir noves intervencions segons l'estat d'emergència del Pla de Protecció Civil. L'objectiu: frenar la propagació del coronavirus i garantir la prestació dels serveis municipal, d'acord amb les incidències del Govern espanyol i de la Generalitat de Catalunya.

En les últimes setmanes, l'Ajuntament ha implementat diferents mesures per contenir possibles rebrots:

 • Reforç del control de presència i aforament als mercats municipals, mercat setmanal, i a instal·lacions i equipaments municipals oberts
 • Intensificació de la vigilància per part de la Policia Municipal. S’han reforçat els controls de les terrasses de bars i restaurants, de les zones comercials, i indrets més concorreguts pels joves.
 • Reducció de l’aforament de la platja en un 15%
 • Campanya “Protegeix-te, protegeix-nos” dirigida als joves, amb diferents materials realitzats per artistes de Gavà on s’insta als nois i noies a extremar les precaucions
 • Incorporació de 7 nous agents cívics a partir del 6 d'agost per fer tasques de control i informar sobre les mesures de seguretat i higiene que cal seguir

 

Ban de l'alcaldessa amb les mesures establertes per a la gestió de la crisi ocasionada per la COVID- 19

Al ban es recullen les mesures adoptades pel Consistori gavanenc des de l'inici de l'emergència  sanitària

Ban

La situació generada per la evolució del SARS-COV-2 ha suposat la necessitat d'adoptar les mesures de contenció extraordinàries per tal de protegir la salut i seguretat tant dels habitants del municipi com dels/es empleats/des de l'Ajuntament de Gavà.  En aquest sentit s'han  aprovat  les mesures de prevenció que es relacionen en el decret del 13 de març de 2020, com a conseqüència del risc biològic emergent davant el coronavirus.

Decret de 19 de març de 2020

L'1 d'abril, l'Ajuntament de Gavà ha decretat l'assignació del permí retribuït per al personal municipal segons el  Reial decret llei 10/2020 de 29 de març

Decret d'Alcaldia d'1 d'abril de 2020

 

Més informació/enllaços d'interès

Canal Salut de la Generalitat de Catalunya

Ministeri de Sanitat

Test Coronavirus

Àrea Metropolitana de Barcelona. Mesures metropolitanes contra la Covid-19

Associació Catalana de Municipis: informació oficial sobre el Covid-19