Urbanisme i gènere

Les ciutats es dissenyen i es planifiquen amb l'objectiu de facilitar la vida diària de les persones, homes i dones que es troben en diferents cicles vitals.  Per aquest motiu és important aplicar polítiques urbanístiques que tinguin en compte el gènere, és a dir, que l'espai urbà tingui en compte la mirada de totes les persones, també de les dones, i  que responguin a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

L'Ajuntament de Gavà disposa d'un manual de recomanacions per a la implantació de la perspectiva de gènere al projecte urbà de la ciutat.

Manual