Projecte Nou Eix cívic: enllaç Ca n´Espinós amb nucli urbà.

Mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2021002829, de data 27/09/2021, s'ha aprovat inicialment el Projecte Nou eix cívic de mobilitat activa i sostenible per enllaçar la zona Peri-Urbana de Ca n'Espinós amb el nucli urbà de Gavà.

Aquest projecte se sotmet a informació pública per un termini d'un mes, fins al 5 de novembre de 2021, als efectes que durant aquest temps es puguin formular les al·legacions que es considerin adients.