Pla especial urbanístic per a la regulació de l'ús d'habitatge d'ús turístic

La Junta de Govern Local en sessió celebrada l'1 de juliol de 2020 ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic per a la regulació de l'ús d'habitatge d'ús turístic en el municipi de Gavà. Aquest planejament se sormet al tràmit d'informació pública per un termini d'un mes.  

 

Informació relacionada amb aquest Pla

Acord Junta de Govern

Pla especial urbanístic per a la regulació de l'ús d'habitatge d'ús turístic