Pla d'internacionalització

L'Ajuntament de Gavà impulsa un Pla de Projecció Internacional que ha de donar coherència a les diferents accions i iniciatives que ha posat en marxa. Aquest Pla ha d’esdevenir una eina indispensable per desenvolupar la seva estratègia d’internacionalització desprès d’anys de dur a terme diverses experiències internacionals.

El Pla ha de contribuir a projectar la ciutat en l’espai internacional amb l’objectiu de captar oportunitats i noves inversions aprofitant que Gavà es troba situada en un punt geogràfic estratègic, amb unes bones comunicacions i prop del Port i l’Aeroport. D’altra banda, les diferents accions s’han de concretar amb una estratègia clara d’actuació en l’escenari internacional coherent amb les prioritats de desenvolupament, així com incidir en els principals debats d’àmbit mundial.

La finalitat del pla és consolidar aquelles accions internacionals que han estat presents en l’agenda política dels darrers anys com la cooperació i la solidaritat internacional, el posicionament i participació en espais internacionals d’intercanvi d’experiències i establir aliances estratègiques amb diversos actors.

Nota de premsa

Pla d'Internacionalització de Gavà 2019-2024