Pla d'Habitatge 2006-2012

El Pla d'Habitatge preveu la construcció de 3.575 pisos dels quals 1.717 (el 48%) seran de preu assequible.

Les previsions indicaven que Gavà tindria l'any 2012 una població de 53.411 habitants. Aquest creixement de població generaria noves necessitats i la més bàsica és l'accés a un habitatge.

Les actuacions previstes al Pla d'Habitatge contemplen la rehabilitació d'habitatges, la posada al mercat d'habitatge buit i la construcció de noves llars sota criteris de sostenibilitat i solidaritat territorial.

El Pla d'Habitatge 2006-2012 és fruit d'una exhaustiva anàlisi de les necessitats d'habitatge de la ciutat i assenta les bases per garantir-ne el seu cobriment amb habitatge digne i de qualitat.

DOCUMENT:
Pla d'Habitatge 2006-2012