Període preinscripció curs 2022-2023

Dates de preinscripció pel curs 2022-2023. La tramitació és telemàtica.

 

Del 7 al 21 de març per segon cicle d'educació infantil (P3-P5) i educació primària.

Sol·licitud 

Del 9 al 21 de març és el termini per educació secundària obligatòria.

Sol·licitud

Del 20 al 26 d'abril termini per batxillerat i alumnat que cursa 4r d'ESO i vol accedir a un cicle de grau mitjà

Sol·licitud batxillerat

Informació cicles de grau mitjà

Del 17 al 23 de maig resta de l'alumnat que vol accedir a un cicle formatiu de grau mitjà (que no cursi en l'actualitat 4r d'ESO) i també per als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà.

Informació cicles de grau mitjà

Sol·licitud per als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà 

Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior i arts plàstiques i disseny

Sol·licitud cicles de grau superior

Sol·licitud arts plàstiques i disseny

Del 9 al 20 de maig és el termini per educació Infantil de 0-3 anys

Sol·licitud

 

Més informació de tots els cicles