Organització

La Policia Munical de Gavà depen de l'Àmbit d'Espai Públic, Seguretat i Convivència. El Cos de la Policia Municipal de Gavà, conforme a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, és un institut armat, de naturalesa civil, amb estructura i organització jeraquitzada, que desenvolupa les seves competències en materia de seguretat i convivència.

 

La prefectura del Cos de la Policia Municipal recau en el seu Inspector en Cap i s’organitza en tres àrees:

 

 1. Àrea Operativa
 2. Àrea de Suport
 3. Àrea Administrativa
   

Àrea Operativa

Està formada per les diferents unitats i grups operatius amb tasques policials especialitzades que s’organitzan en diferents diferents torns de treball.

 

 • USC: Unitat de Seguretat Ciutadana. Exerceixen funcions pròpies en tasques genèriques de seguretat ciutadana i emergències.
 • UTC: Unitat de Trànsit i Circulació. Ordenació i gestió del trànsit, vigilància de les infraccions i atestats de circulació. Està dividida en tres grups:
  • Motoristes, Atestats i Denuncies per imatges gravades.
 • UPA: Unitat de Policia Administrativa. Vetlla pel compliment de les ordenances, disposicions i actes administratius que tinguin obligació de complir les activitats i persones al municipi de Gavà.
 • UP: Unitat de Próximitat: Donen resposta a la planificació formulada específicament pel grup de policia comunitària donant suport logístic i policial als agents cívics.
 • UVRA: Unitat de Vigilància Rural I Agrícola. Vetlla per la vigilància de la zona agrícola, la zona rural i els espais que envolten la zona urbana coordinats amb agents rurals, ADF i altres cossos policials que treballen a la zona.
 • ODAC: Oficina de Denùncies i Atenció Ciutadana: Recullen denúncies segons els protocols establerts i atenen als ciutadans en quan a consultes i assessorament.
 • Sala de Transmissions i Atenció al Públic: Atenen al ciutadà de forma presencial, telefònica i telemàtica.

Àrea de Suport

Dividida en diferents unitats i grups de treball dóna suport a la resta d’unitats operatives.

 

 • Planificació de dispositius. organitza, planifica i estableix els serveis policials i tècnics necessaris per poder dur a terme els dispositius especials i realitza l’anàlisi posterior per millorar la planificació.
 • Unitat d’Intervenció Socioeducativa (UISE). Amb una funció clarament preventiva aquesta unitat organitza clases, xerrades i altres activitats orientades a millorar la prevenció dels accidents i les conductes de risc dels infants i joves. També organitza activitats amb altres col·lectius com el de gent gran, comerciants, industries, AAVV, etc. per tal d’identificar situacions de risc i millorar la seguretat.
 • Intendència. Són responsables del material personal i dotació policial. S’encarregaran de la gestió del manteniment de les dependències i vehicles policials,
 • Vigilància d’edificis municipals. Realitzaran tasques de control d’accés i de seguretat dels edificis municipals.
 • Mobilitat i via pública. Es coordinen amb els operaris de Departament de Mobilitat de l’Ajuntament per tal de donar cobertura a les tasques de senyalització i planificació necessària de les vies públiques.

Àrea Administrativa

Està formada per personal administratiu i policial amb funcions mixtes i es divideix en les següents tasques i funcions:

 

 • Gestió administrativa. Fan tasques administratives de la documentació policial generada, la seva classificació, arxiu i tramitació. Gestionen l’àrea de multes i sancions municipals.
 • Notificacions, citacions i esbrinaments. Realitzen tasques administratives de gestions municipals i judicials encaminades a l’entrega i notificació de documentació policial i de la resta d’administracions competents.
 • Gestió del dipòsit municipal. S’encarrega del control de l’entrada, estància i sortida dels vehicles ingresats al dipòsit municipal de vehicles i la redacció i notificació de la documentació necessària.
 • Tramitació jurídica. Donen tràmit als expedients sancionadors derivats de la tasca policial que requereixin redacció jurídica.