Organigrama polític

Aquest és l'organigrama vigent des de l'1 de març de 2022.