Gavà

Notícies

null Eleccions a Corts Generals, 23 de juliol de 2023, servei de consulta del cens electoral

Eleccions a Corts Generals, 23 de juliol de 2023, servei de consulta del cens electoral


De conformitat amb allò que disposa l'art. 39.2 de la Lleo Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, durant el període comprès entre els 5 i el 12 de juny de 2023, tots dos inclosos, l'Ajuntament de Gavà mantindrà un servei informàtic de consulta personal de les llistes electorals vigents en el municipi. La consulta es podrà realitzar, prèvia identificació de la persona interessada, en els llocs i horaris següents: 

  • Ajuntament de Gavà - OAC 

         Plaça de Jaume Balmes s/n

         Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, els dies 5, 6, 7, 8, 9 i 12 de juny

 

  • Seu de la Policia Municipal 

         Carrer de la Llenya, 2

         Horari: dissabte i diumenge de 9.00 a 14.00 hores, els dies 10 i 11 de juny. 

 

Durant l'esmentat termini qualsevol persona podrà formular reclamació sobre les seves dades al Cens. Aquesta reclamació es presentarà mitjançant el model oficial de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, directament en l'esmentada Delegació (Via Laietana, 8 de Barcelona).

A l'OAC de l'Ajuntament de Gavà també s'admetran reclamacions els dies feiners i dintre dels horaris fixats per a consultar el Cens. 

Consulta aquí l'anunci