Gavà

Notícies

null AMB activa la línia d’ajuts per pagar el tribut metropolità i la taxa metropolitana de tractament de residus

AMB activa la línia d’ajuts per pagar el tribut metropolità i la taxa metropolitana de tractament de residus

Aquesta mesura ajudarà tant les famílies més vulnerables com el petit i mitjà comerç, un dels sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la covid-19


Ajuts per al pagament del tribut metropolità

Les persones que ho sol·licitin podran percebre una ajuda de fins al 40 % de la quota del 2020 del tribut metropolità, i fins a un màxim de 100 euros per sol·licitant. Per poder-ne gaudir, caldrà que siguin propietàries d'un habitatge amb ús residencial d'acord amb el cadastre, i que sigui la seva residència habitual.

Pel que fa a l’ús no residencial, podran demanar els ajuts les empreses i els establiments comercials de fins a 300 m2 de superfície que el 2020 hagin tingut un descens de facturació d’un mínim del 50 % amb relació al 2019. L’ajut serà del 50 % de la quota, i de fins a 200 euros.

Per continuar amb la sortida progressiva de la crisi, de cara al 2021, l'AMB ha congelat el tipus impositiu del tribut metropolità per a tota la població.

Ajuts al pagament de la TMTR

Gràcies als ajuts a aquesta taxa, els sol·licitants podran gaudir d'una ajuda de fins al 50 % de la quota del 2020 (i fins a un màxim de 200 euros per sol·licitant).

En relació amb les activitats econòmiques aquesta línia de suport s'entregaran a les empreses i els establiments comercials de fins a 300 m2 de superfície que el 2020 hagin tingut un descens de facturació d’un mínim del 50 % amb relació al 2019. L’ajut serà del 50 % de la quota, i de fins a 200 euros.

A banda de l’atorgament d’aquests ajuts, les famílies més vulnerables de la metròpolis es beneficiaran d'una bonificació del 100 % de la TMTR. Aquesta bonificació es quantifica en 800.000 €.

Ajustos de la nova TMTR que beneficien el petit i mitjà comerç

En l’ordenança fiscal que regula aquesta taxa per al 2021 s’hi ha incorporat un nou sistema de càlcul, que s’implantarà el darrer trimestre d’aquest any, i que té en compte, per primera vegada, la superfície que ocupa cada establiment.

 

Aquest nou sistema de càlcul es mantindrà el 2022, en què el petit i mitjà comerç pagarà prop de 4.000.000 € menys amb relació a l’escenari d’abans de les noves ordenances de 2021.

 

Per tal de demanar els ajuts, l’AMB ha posat en marxa el web http://ajutstributs.amb.cat