Gavà

Notícies

null Treballs de manteniment i renovació de l’arbrat a l’Avinguda Joan Carles I

Treballs de manteniment i renovació de l’arbrat a l’Avinguda Joan Carles I

27 de gener a l’1 de febrer de 8 a 14 hores


A partir del 27 de gener i fins a l’1 de febrer es procedirà a la tala de pollancres a l’Avinguda Joan Carles I, entre la rotonda del carrer Sant Lluís i la de carretera de Begues.

L’actuació consistirà en l’eliminació de tota la renglera d’arbres amb risc de fractura per garantir la seguretat dels vianants i dels béns immobles més propers, i la seva reposició per una altra espècie més adequada a l’entorn.

En aquesta zona hi ha una plantació lineal de pollancres que tenen entre 80 i 120 cm de perímetre i entre 10 i 20 d’alçada. Es tracta d’arbres de creixement ràpid, arrels agressives, fusta tova i trencadissa i propensos a partir podridures. En total hi ha 12 arbres dels 37 que es van plantar en el seu inici.

Actualment, en molts dels exemplars s’aprecien branques seques, trencades, xancres, exsudacions i alguns han perdut la guia. D’altra banda, al parterre o escocell s’aprecien arrels superficials grans que impedien i dificultaven la sega de la gespa i produïen fuites constants a la xarxa de reg automàtic. Per això, es va canviar la tipologia d’espai verd de gespa a prat.

Aquestes tasques comporten restriccions d’aparcament de vehicles al costat dels arbres i talls puntuals de circulació entre les 8 i les 14 hores del 27 de gener a l’1 de febrer.