Els serveis de jardineria s'ocupen del manteniment i la conservació de les zones verdes urbanes (parcs, jardins, places, parterres i jardineres).

També de la gestió i el manteniment de l’arbrat urbà, amb campanyes anuals de poda, reposició dels exemplars perduts i la gestió integrada de plagues (prioritzant la lluita biològica, sense herbicides químics com el glifosat).

Alguns aspectes introduïts en els darrers anys són el desplegament de sistemes intel·ligents a la xarxa de reg (per tal d’aconseguir una utilització dels recursos més sostenible), el foment de la renaturalització de la ciutat i la instal·lació d’hàbitats per a fauna en espais urbans (capses niu per a ocells, ratpenats, etc).

Si detecteu algun aspecte vinculat a aquest servei i voleu col·laborar amb el manteniment de la ciutat, podeu fer servir el canal de Whatsapp obert a la ciutadania.