Informació vacunal

Si necessiteu informar-vos sobre el calendari vacunal infantil o de l'adult, o si heu de viatjar a algun país amb malalties susceptibles de ser previngudes mitjançant la vacunació, trobareu tota la informació a l'enllaç del Departament de Salut

Informació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya