Indicadors de Gènere

L'objectiu d'un sistema d'indicadors de gènere és visibilitzar les desigualtats, els canvis socials en termes de relacions de gènere i mostrar la situació específica de les dones i els homes, per poder fer un seguiment de les accions i mesures encaminades a suprimir les desigualtats i a més permetre la comparabilitat.

Els Pressupostos de Gènere són un instrument estratègic i innovador que proveeix els mitjans per determinar l'efecte de les polítiques d0ingressos i despeses pressupostàries sobre les dones i els homes.

L'Ajuntament de Gavà disposa d'una guia per l'aplicació de l'anàlisi de gènere als pressupostos municipals.