La comissió violeta és un òrgan de caràcter participatiu obert a dones i homes de la ciutat per tal d'elaborar i definir de manera col·lectiva les accions de sensibilització en matèria d'igualtat a Gavà. La comissió és oberta a tothom i les persones s'hi poden incorporar a títol individual o associatiu. Hi ha més de 50 persones adherides i unes 30 entitats i es fan trobades bianuals/trimestrals i seguiment amb través de les TIC.

En les reunions de la Comissió es fan propostes per la programació de les campanyes anuals, s'informa de temes amb relació a la igualtat i s'elaboren projectes puntuals.
Si estàs interessat/ada a participar, et pots posar en contacte amb
igualtat@gava.cat.