Nova promoció d'habitatge públic a Can Ribes

 

Ben aviat, s’obrirà el procés per optar a un dels habitatges de la segona promoció pública del barri de can Ribes, impulsada per l'IMPSOL.

Aquesta promoció constarà de 136 habitatges, 73 seran de venda i 63 de lloguer.

 

La tipologia d’habitatges serà de 3, 2 i 1 dormitoris.

Preu d'habitatge tipus de compra

Preu d'habitatge tipus de lloguer 

 

El procediment per optar a un dels habitatges varia en funció de si és de compra o de lloguer, però en ambdós casos és indispensable estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de la Generalitat amb resolució positiva i vigent.

El termini per inscriure’s i aportar tota la informació necessària finalitza el pròxim 4 d’abril.

Consulta requisits i documentació

 

Habitatge de compra

 

Qui vulgui optar a un habitatge de compra haurà de presentar la seva sol·licitud i documentació requerida a l’oficina que s’habilitarà a la planta baixa de l’Ajuntament.

Termini: del 22 d'abril al 30 de maig.

Per presentar la sol·licitud cal demanar cita prèvia al telèfon 93 263 91 00.

Consulta les bases

Més informació

 

 

Habitatge de lloguer

El tràmit anterior per a haitatge de compra, no és necessari per optar a un habitatge de lloguer. Les persones que hagin escollit la modalitat de lloguer entraran directament al sorteig sense haver de presentar cap sol·licitud. Sí que és indispensable estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de la Generalitat amb resolució positiva i vigent.

Consulta les bases

Més informació

 

 

Ordre del procés d'adjudicació

La nova promoció prioritzarà les persones residents a Gavà, que han hagut d’establir-se fora del municipi i hi volen tornar, o bé que treballen a una empresa de Gavà.

Tant per optar a un dels habitatges de venda com de lloguer, s’estableix aquest ordre en el procés d’adjudicació:

  • Persones que resideixen i estan empadronades ininterrompudament a Gavà els últims 3 anys.
  • Persones que han estat residint i empadronades a Gavà durant 1 any en els darrers 7 anys.
  • Persones que han estat treballant a una empresa de Gavà durant els últims tres anys.
  • Persones que no compleixen cap dels requisits anteriors (en el cas dels habitatges de venda)

 

Habitatges integrats en l’entorn i d’alta eficiència energètica

La nova promoció d’habitatges protegits de Can Ribes de Gavà s’està construint al voltant d’un gran espai verd interior permeable que fomenta la continuïtat biològica i lúdica entre la serra de les Ferreres i el Parc Agrari del Baix Llobregat i preserva el patrimoni natural i paisatgístic.

Els habitatges es distribueixen en cinc plantes: 64 de tres dormitoris, 64 de dos dormitoris i 8 d’un dormitori. La planta baixa es destina a habitatges i a un local comercial de 840 m2 útils.

La promoció incorpora estratègies ambientals innovadores que li permeten tenir una qualificació energètica A en emissions. Entre aquestes estratègies destaca la reducció de la demanda d’energia als habitatges (incrementant els aïllaments i afavorint la ventilació creuada), l’ús d’instal·lacions d’alta eficiència energètica (amb aerotèrmia) per a la calefacció mitjançant terra radiant i producció d’aigua calenta, la recollida d’aigües de pluja per al reg o l’aprofitament de la inèrcia pròpia del tipus constructiu.

També s’ha reduït l’excavació i l’impacte natural amb un únic soterrani que no sobresurt de la projecció de l’edifici i que acull les 136 places d’aparcament que requereix la normativa, i amb la incorporació de productes amb garantia de qualitat ambiental, com ara la fusta.

 

Habitatges flexibles i versàtils

 

     

 

Els habitatges estan pensats tant per al model tradicional de família com per a noves maneres de conviure. Cada un d’ells està configurat per una sèrie de mòduls de dimensions similars que poden ser utilitzats com a sala, cuina o habitació. Per tant, es poden organitzar en múltiples disposicions, flexibilitzant els usos i permetent l’adaptació als canvis.

Cada estança està envoltada d’espais de transició cap a l’exterior: a la façana amb un balcó corregut d’1,3 m, i cap al pati –i de manera quasi simètrica– amb espais corredor que actuen com a galeria. Els espais de circulació es converteixen en espais complementaris d’1,60 m on s’inclouen els banys i l’emmagatzematge, o que poden ser annexats a les sales.

Són habitatges inclusius i dissenyats tenint en compte la perspectiva de gènere, trencant amb les jerarquies espacials. Totes les estances permeten que les activitats domèstiques puguin ser efectuades en espais de qualitat i per més d’una persona de la unitat familiar. Alhora, l’espai de la cuina esdevé un espai central de l’habitatge, obert i amb visibilitat.