La prioritat de l’Ajuntament de Gavà ha estat fer costat, des del primer moment, a les persones més vulnerables davant de la situació d’alarma sanitària.

D’aquí la creació del Gavà T’Ajuda. Un dispositiu que, a través del telèfon 93 263 91 33 ofereix atenció cada dia de la setmana de 9 a 20 hores.

 

En un primer moment, el servei municipal Gavà t’Ajuda es va pensar per atendre les necessitats més bàsiques de persones grans que viuen soles o amb problemes de mobilitat que no poden sortir de casa per comprar aliments de primera necessitat, productes farmacèutics i d’higiene. També per atendre les demandes de fer voluntariat de la ciutadania.

 

Progressivament s’hi han anat incorporant més serveis, com el de suport emocional, en col·laboració amb el Centre de Salut Mental d’Adults (CESMA). L’objectiu és oferir un acompanyament a persones que no poden gestionar per si mateixes les emocions de por o angoixa que els provoca el  confinament.

La primera trucada és atesa per personal de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i es  demanen dades personals bàsiques (nom, el telèfon i lloc de residència). Les peticions es deriven al servei de suport emocional, format per psicòlogues de l’Ajuntament i psicòlogues voluntàries de Gavà, que es posen amb contacte telefònic amb les persones que han sol·licitat l’acompanyament.

 

“Gavà t’Ajuda” també ofereix un servei de reparacions urgents a domicili. Està pensat per atendre les necessitats de persones grans, que viuen soles o que, davant una avaria o incident a la llar, tenen dificultats per contractar els serveis de professionals i/o desplaçar-se fins a un establiment comercial.

 Aquest servei és possible gràcies a la col·laboració de les empreses Installscaler, Proincat i Servicios Generales MFR. Apliquen  tarifes solidàries, és  a dir, cobren només les despeses mínimes que van a càrrec de la persona que ha sol·licitat la reparació.

 

L’últim servei que ha incorporat Gavà t’Ajuda té per objectiu atendre dubtes i consultes que tinguin relació amb l’habitatge: suspensió de desnonaments, pròrrogues de lloguer, moratòries hipotecàries, etcètera.