Prevención y reutilització de residuos

Generem molts residus, a Gavà al voltant d’un quilo i mig per habitant al dia; més de 500 kg a l’any. A més, dels residus que van al contenidor de resta, i per tant al dipòsit controlat o incineradora, el 90% són materials reciclables. 

Segons el 
Programa Metropolità de Prevenció de Residus i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET 25) cal:

 

- Reduir la generació de residus, com a mínim, en un 15% en pes de la generació de dels residus municipals respecte l'any 2010 
- Reduir la generació de la fracció resta fins a 150 kg per habitant i any 


L'Ajuntament de Gavà ha engegat diverses accions des de l'any 2009: la promoció dels esmorzars sense residus als centres escolars, la celebració de mercats de segona mà per a ciutadania i l'aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus el passat gener de 2020.