Prevención y reutilització de residuos

Generem molts residus, a Gavà al voltant d’un quilo i mig per habitant al dia; més de 500 kg a l’any. A més, dels residus que van al contenidor de resta, i per tant al dipòsit controlat o incineradora, el 90% són materials reciclables.

 

En l'àmbit de la prevenció de residus, l'Ajuntament de Gavà ha engegat diverses accions des de l'any 2009: la promoció dels esmorzars sense residus als centres escolars, la celebració de mercats de segona mà per a ciutadania i l'aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus.