Qué pienso?

angle-left Discurs de la presa de possessió del Ple de constitució i elecció d'alcaldessa (15 de juny de 2019)

Bon dia a tothom.

 

Amics i amigues, representants del món associatiu de Gavà, agents socials i econòmics, representants dels cossos i forces de seguretat, Síndic Municipal de Greuges,  regidors i regidores: molt bon dia i moltes gràcies per ser partícips d'un dia important, el dia de la constitució de la nova corporació municipal.

El dia en què tots i totes les que estem avui aquí acceptem una de les més altes responsabilitats que hi pot haver a una societat democràtica, la de representar i defensar el benestar i els drets dels ciutadans i ciutadanes, dels gavanencs i les gavanenques.

 

Avui hem constituït una corporació paritària, amb deu dones i onze homes; un fet important. Les dones som la meitat de la població i així hem d'estar representades a totes les institucions. I perquè s'ha demostrat que quan les dones avancem, quan la igualtat i el feminisme avancen, avança tota la societat.

Companyes regidores, les dones sabem que el feminisme és fort quan som capaces de trobar els comuns denominadors i treballar per ells. Continuaré defensant i treballant per una Gavà feminista, però es un camí que hem de recórrer totes plegades com ho han fet les grans dones que en tots els partits polítics han estat capaces de remoure obstacles i trencar estereotips.

 

Dit això, vull començar per expressar el meu agraïment més humil, més sincer i més solemne per la confiança dipositada en la meva persona.

En primer lloc, als més de 8.700 gavanencs i gavanenques que van decidir fer-me i fer confiança al Partit dels Socialistes de Catalunya a les darreres eleccions municipals.

I avui, molt especialment, gràcies als meus companys i companyes del grup socialista, que m'han donat el seu suport perquè torni a ser la presidenta de la Corporació, l'alcaldessa de Gavà.

 

Reprenc aquest camí amb la millor companyia, amb la seguretat i l'orgull de saber i fer saber que som un gran equip, homes i dones treballadores, honestes, responsables i lleials, amb valors i principis ferms al servei de Gavà i la seva gent.

 

Felicitats al conjunt de regidors i regidores de la corporació. Tenen el meu respecte i el meu reconeixement més sincer, el meu compromís de treballar per tendir ponts sempre que sigui possible i fer del diàleg i la paraula l'eina per a la construcció col·lectiva del progrés a Gavà.

 

Aquest oferiment és sincer, no ho dubtin. Al mateix temps que ens sentim satisfets perquè la llarga trajectòria política a la ciutat i la feina feta l darrer mandat ha estat reconeguda, també els dic que la representació i la fortalesa que ens atorga la majoria absoluta no anirà en detriment de la voluntat de diàleg i d'arribar a consensos amb la resta de formacions polítiques.

 

Si m'ho permeten, els demanaré fer un esforç perquè això sigui possible: que no posem per davant dels gavanencs i les gavanenques els interessos tacticistes o partidistes, les quimeres impossibles o posicions inflexibles. Aquest país ha patit en els darrers anys les conseqüències d'una confrontació que no ens ha portat a res, i estic segura que ens anirà molt millor si comencem a deixar aquesta etapa enrere. Gavà ha estat sempre un exemple de convivència, de cohesió i progrés: no ho podem posar en risc. És la nostra responsabilitat, i com alcaldessa no deixaré de vetllar per a que així sigui.

 

Tenim per davant quatre anys, un temps valuós que ens han brindat els gavanencs i gavanenques per administrar el bé comú, el que és de tots. Quatre anys per complir els nostres compromisos, el nostre programa, però també, insisteixo, quatre anys per incorporar d'altres visions que segur l'enriqueixen.

 

Des del primer dia treballarem per fer el Pla d'Actuació Municipal participat i participatiu, que el que fem a la nostra ciutat sigui entès com obra de tots i per tant responsabilitat de tothom fer-ho perdurar.

 

Fa quatre anys, en un moment crític de desafecció política, els parlava de com era d'important per mi fer el possible per recuperar la credibilitat i la confiança de la gent, més que en la política, en els polítics. No hi ha formules màgiques: transparència i retiment de comptes, demostrar que allò que es diu es compleix i que es fa de conformitat a les lleis i l'ordenament jurídic, i que la gestió dels recursos és rigorosa i eficient. Hem incorporat mecanismes de participació i transparència que ens han fet pioners a l'Estat espanyol, i aquesta manera de fer ja forma part de l'ADN d'aquest Ajuntament.

 

En aquest punt vull aprofitar per donar les gràcies al conjunt de treballadors i treballadores de la institució. Són també responsables, per la seva vocació de servei públic, de la transformació i l'avenç de Gavà, i són peça fonamental per fer funcionar aquest engranatge.

 

Eixos i prioritats

 

Els ho deia abans: tenim quatre anys i n'aprofitarem cada dia i cada hora. I tot i que avui no és moment d'entrar en detall de l'acció de govern, sí que voldria deixar constància de quin són els grans reptes i les oportunitats que tenim per endavant.

 

Gavà, els gavanencs i les gavanenques, igual que el nostre entorn, igual que a la resta de ciutats, vivim un moment en què moltes coses han canviat. Un punt d'inflexió que en certa mesura va venir determinat per una crisi econòmica que, com sempre ha passat a la història, ha marcat l'inici d'una nova etapa.

 

Ens trobem en una societat digitalitzada; una economia que ja no es la de l'etapa industrial i que per tant definirà un nou entorn i un nou marc en les relacions laborals; tenim l'amenaça del canvi climàtic; el difícil accés a l'habitatge; l'envelliment de la població i de les nostres ciutats... Hem de fer front a tot això però sense perdre la nostra identitat, la nostra essència, i per sobre de tot garantint els drets i la igualtat d'oportunitats. Hem de garantir que Gavà continua sent una ciutat acollidora, cuidadora, cohesionada, equilibrada i atractiva per a generar oportunitats, però una ciutat feta a mida de les persones.

 

Antes estos retos, creo que puedo afirmar que tenemos respuestas, que sabemos hacia donde vamos, y que igual que lo que tenemos ahora no es fruto de la casualidad o el azar sinó de la visión y ambición por hacer de Gavà lo que es hoy en día, lo que seamos dentro de cinco, diez, quince o veinte años, lo hemos empezado a definir en base a esos nuevos parámetros de los que hablaba antes.

 

Grandes respuestas a grandes retos. El de la vivienda; seguiremos garantizando que Gavà no expulsa a la gente, que es possible acceder a una vivienda digna a un precio assequible de compra o alquiler, que los jóvenes se pueden independizar, que podemos dar salida a colectivos en riesgo de exclusión o con necesidades específicas como los discapacitados... Los barrios de Ponent, que ya son una realidad con los pisos de Can Ribes y la próxima promoción, deben ser en gran parte la respuesta a esta cuestión.

 

El reto de la nueva economía. La que seremos capaces de atraer para el sector productivo ambiental dels Joncs, o en el nuevo espacio de Roca, o el impulso a la economía circular, y la economia social y solidaria que seguro generará oportunidades en la Unió de Cooperadors.

 

Gavà mira al futuro con optimismo y con ambición, y así lo haremos nosotros. Pero lo haremos a pie de calle. Sin perder de vista lo más cotidiano, el cuidado y las mejoras que requieren muchos de nuestros barrios y nuestras calles y los parques. Garantizando que Gavà sigue siendo una ciudad tranquilla, segura y amable para vivir. Y que hay que mejorar las instalaciones y los equipamientos, generando nuevas realidades como será la nueva ciudad deportiva de Can Torelló o el Centre de Mar. Porque los equipamientos funcionan como epicentro de las actividades, de las ideas y de un sinfin de proyectos culturales, deportivos, educativos, civicos y comunitarios que configuran nuestra identidad.

 

En definitiva, Gavà siempre al servicio y al cuidado de la gente, de los más pequeños, de los jovenes, de las familias, de los mayores, de los autonomos, del comercio, de las entidades...

 

Y con el mejor instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades: la educación. Es verdad que no tenemos competencias, pero nos compete; es verdad que el sistema educativo es imperfecto, pero es verdad tambien que es de lo más esencial que tenemos en un Estado de Bienestar y que es el único medio de ascenso social acreditado para los que no disponen de otros recursos.

 

Será realidad en este mandado la nueva escuela infantil municipal, el nuevo Institut Escola de Gavà Mar y esperemos que por fin la remodelación del Institut Bruguers. Y la ejecución del nuevo Proyecto Educativo de Ciudad, o la identificación y puesta en marcha de proyectos pedagógicos innovadores para ponerlos a disposición de los centros y las familias.

 

Mi apuesta en materia de educación es firme y persistente, y estoy decidida a trabajar intensamente con la necesaria colaboración y participación de toda la comunidad educativa.

 

Tendremos tiempo para seguir compartiendo, reflexionando sobre los grandes proyectos y los no tan grandes pero igual de necesarios e importantes.

 

 

Model i projecte definits i en marxa

 

El nostre model està definit i el rumb marcat: qualitat de vida, igualtat d'oportunitats i cohesió i convivència en una ciutat per a tothom. I tot això, preservant i posant en valor el nostre entorn, el territori. És allò del que portem parlant ja algun temps, l'agenda de la sostenibilitat: urbana i territorial, econòmica i social.

Gavà no es pot aturar, i per això volem i podem créixer i transformar de manera progressiva i equilibrada. Gavà és una ciutat orgullosa del que som i del que tenim, i al mateix temps inconformista. Com alcaldessa tinc molt clar que hem de gestionar el dia a dia, i ho fem i ho farem. Ara bé, també tinc molt clar que cal pensar, parlar, definir i fer possible el futur.

Són reptes, però grans oportunitats. No ens ha de fer por afrontar-les, aprofitar-les, fer-les nostres. I no ens equivoquem: els projectes de Gavà són la validació, la revàlida del nostre model. Fer sostenible Gavà passa pels projectes que asseguren el futur de la ciutat.

Ens devem a la gent, i per la gent hem de crear noves oportunitats. I a Gavà això no es retòrica buida, perquè si alguna cosa tenim, és futur.

 

Tenim tota la il·lusió, més ambició i el mateix orgull perquè Gavà segueixi sent la ciutat que volem, encara millor i amb més garanties.

 

Anem en la bona direcció. Hem fet bona feina i en farem més per què els veïns i veïnes tinguin millors condicions per viure i treballar a Gavà i fer de Gavà la ciutat amb més qualitat de vida, més sostenible i més equilibrada de l'àrea metropolitana.

Sí, també és l'hora de la veritat per a l'àrea metropolitana, que ha de jugar un paper central en matèria de polítiques urbanes, promoció i preservació del territori, mobilitat i medi ambient, i desenvolupament econòmic punter i equilibrat. I també com articuladora del país: per què Catalunya recuperi el pes i el prestigi, per assolir la doble capitalitat a Espanya i per ubicar-nos amb veu pròpia a Europa.

 

 

Sumem per Gavà

 

Sí, els ciutadans i les ciutadanes de Gavà ens exigeixen que construïm futur. Com deia abans, han votat SI al futur. I també han votat SI a sumar.

 

Aquesta és l'apel·lació clara que vull fer avui; una crida i un compromís que assumim el meu equip i jo: sumar per Gavà i el seu futur i per tant, cercar els màxims acords i suports socials, polítics i institucionals.

 

Gavà viu un moment decisiu que marcarà el destí de la ciutat. I això requereix lideratge i projectes clars i viables com els que farem realitat, però també cal diàleg i consensos. Nosaltres, en aquest sentit no estalviarem esforços, i espero i desitjo trobar sensibilitat, bon tarannà i disposició per part de tothom.

 

I quan dic tothom em refereixo també a les altres administracions. Diàleg, i també i necessàriament acció. Per això serem els primers a col·laborar, però també a exigir governs que governin, i pensin en les necessitats de la ciutadania.

 

Reitero: estem en un moment decisiu.

Decisiu socialment perquè la ciutat, les ciutats en conjunt, esdevinguin espais cohesionats i que garanteixin la igualtat.

Decisiu econòmicament per assegurar una economia més sòlida i més justa, allunyada de la precarietat laboral i integrada en el territori.

Decisiu mediambientalment, perquè els compromisos i les accions locals són clau per la sostenibilitat global.

I decisiu políticament perquè el progrés i la modernitat siguin els veritables senyals d'identitat a les ciutats, al país, a Europa, i no quedi espai per a les forces involucionistes que estan cridant a les portes de la nostra societat i que correm el risc que ens traslladin quaranta anys enrere.

 

Gavà és fruit de la passió, el coratge i la feina de milers d'homes i dones. I jo hi vull seguir contribuint per afrontar aquests moments importants.

 

Vaig començar aquest camí fa cinc anys, i tinc encara més il·lusió, més ganes, i també més experiència, per portar-la a bon port.

 

Aquest és el meu compromís.

 

Moltes gràcies.