Assessor de Coordinació d'educació i inclusió social

Assessor de Coordinació d'educació i inclusió social

 

Jordi Tudela Fernandez

 

1991 - Postgrau de Planificació i Gestió en Serveis Socials

1980 - Llicencitat en Filosofia i Ciències de l'Educació - Especialitat Pedagogia Terapeutica

 

Altres experiències professionals

2016-2019 Assessor Alcaldia a Sant Just Desvern

2011-2016 Director de l'Àrea Social del Grup ASPROSEAT

2010-2011 Federació d'entitats catalana de persones amb discapacitat intel.lectual - Gerent inclussió plena

2007-2010 Generalitat de Catalunya - Director "Programa interdepartamental per l'impuls i la promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència.

1992-2007 Federació APPS - Gerent/Director general

1989-1992 ONCE - Coordinador programes d'integració persones cegues

 

 

Retribució: 59.688,75 €

 

Declaració de béns i incompatibilitats