195 Modificació Pla Parcial Parc del Calamot i equipament