Amb la voluntat d’obrir un diàleg permanent entre l'Ajuntament de Gavà i el teixit comercial de la nostra ciutat, el Consell Municipal de Comerç constitueix un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i deliberatiu de l'Ajuntament de Gavà. Articula la participació del sector comercial i d’altres agents implicats en l’activitat econòmica de la ciutat i l’àmbit del comerç, per assessorar-lo en totes les matèries que l'Ajuntament li consulti i mitjançant l'elaboració de dictàmens, informes, etc., i qualsevol altre tipus d'aportació que estigui al seu abast en matèria de comerç.

Té com a finalitat informar, proposar, consultar i assessorar en tot allò que afecti el comerç de la ciutat tendent a la seva millora.

El nou Consell Municipal de Comerç és un òrgan de participació ciutadana que incorpora una major pluralitat i representativitat del comerç i serveis locals, recollint membres que representen formats i activitats comercials diferents i assegura la representació d’establiments comercials dels diferents districtes i barris de la ciutat.

El Consell, que es reuneix un mínim de 3 vegades a l’any, és un instrument de caràcter consultiu i d’assessorament per al teixit d’empreses de la ciutat que pot actuar com a òrgan col·legiat de participació, coordinació, cooperació i col·laboració entre l’Administració local i els agents representatius del sector comercial com a òrgans de participació ciutadana.

Pots descarregar-te el Reglament en aquest enllaç.