Com donar d’alta els vehicles

Per poder estacionar de forma gratuïta durant la temporada de platges de 2021 cal que el vehicle estigui donat d’alta. En concret, és necessari:

  • Notificar les matrícules dels vehicles matriculats a partir de l’1 d’abril de 2021
  • Notificar les matrícules dels vehicles que han canviat de nom a partir de l’1 de gener de 2021.Per poder fer el tràmit cal aportar el permís de circulació del vehicle objecte d’alta.
  • Notificar tots els vehicles de rènting, cotxes d’empresa i qualsevol altra modalitat, a disposició dels veïns/veïnes de Gavà. En aquests casos, per fer la tramitació cal aportar la següent documentació:
  1. Rènting particular: Còpia del contracte de rènting a nom de la persona resident a Gavà.
  2. Rènting empresa: Còpia del permís de circulació del vehicle, document d’adquisició del vehicle per part de l’empresa i justificant a favor del conductor habitual amb el segell d’empresa.
  3. Vehicle d’empresa: Còpia del permís de circulació del vehicle i justificant a favor del conductor habitual del vehicle amb el segell d’empresa.

L’alta cal tramitar-la a través del registre de l’Ajuntament a la seu electrònica eseu.gava.cat o bé a l’adreça electrònica zonataronja@gava.cat

Cap vehicle podrà estacionar a la zona taronja sense que estigui registrada la petició d’alta.

Els vehicles autoritzats no podran superar els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA o 0 passatgers.

Els vehicles autoritzats no han de disposar de cap distintiu. La comprovació de la condició de vehicle resident la farà la Policia Municipal mitjançant una PDA portàtil.