La ciutat és un espai col.lectiu que pertany a totes les persones que hi habiten que tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir també dures de solidaritat.


Art. 1 - Dret a la Ciutat. Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

 

És en aquest marc que l´Àrea d´Igualtat i Ciutadania de l´Ajuntament de Gavà treballa per la promoció dels valors i el foment de la solidaritat i la convivència amb la voluntat d´augmentar la consciència de totes les persones que hi habiten i sempre des del principi d´igualtat i no discriminació com un dret fonamental reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans.