Vacunacions a les escoles

Els infants d'avui són els homes i dones de demà. Ells són els que escriuran el futur de la ciutat.

Gavà compta amb un cens de població en edat escolar, d'entre 3 i 16 anys, de més de 6.000 gavanencs i gavanenques, que omplen les aules de les llars d'infants i escoles de primària i secundària de la ciutat.

Esplais, àrees de jocs esportius infantils, parcs i places, jocs escolars... els nens i nenes de Gavà poden gaudir de multitud d'activitats, equipaments i serveis.

Cada any, cap el mes de novembre, es posa en marxa el Programa de salut escolar, i més concretament, la campanya de vacunació sistemàtica a les escoles i instituts. Aquesta campanya és gestionada pel Servei de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Gavà, amb la col·laboració dels equips d'atenció primària de les Àrees Bàsiques de Salut Gavà-1 i Gavà-2, i els diversos centres docents públics i privats del municipi.

El principal objectiu de la campanya és assolir una elevada cobertura vaccínica de la població infantil escolaritzada, contra les malalties infeccioses, d'acord amb el calendari de vacunacions sistemàtiques que s'estableix per ordre del Departament de Salut. Per aconseguir-ho, és imprescindible la col·laboració activa de totes les persones implicades, principalment dels pares, mares o responsables legals de l'alumne, del personal docent i de la resta de personal que realitzi habitualment activitats en els centres docents, així com del personal sanitari. 

Aquest programa inclou l'administració de la vacuna contra l'hepatitis A+B als infants de 12 anys, que cursen 6è de Primària i, d'altra banda, l'administració de la vacuna antitetànica-antidiftèrica (Td) als adolescents de 14 anys, els quals es troben cursant, majoritàriament, 2n d'ESO.

La vacuna contra l'hepatitis A+B es caracteritza per la seva innocuïtat i gran eficàcia per prevenir l'hepatitis A i l'hepatitis B. Aquestes són malalties infeccioses produïdes per virus que afecten el fetge. La vacuna s'administra a l'escola en tres dosis, en un interval d'1 a 5 mesos; l'administració de la primera dosi és a principis del mes de novembre; la segona, a principis del mes de desembre; i la tercera, a principis del mes de maig. Els equips d'atenció primària només vacunen els infants que estiguin autoritzats pels pares o responsables legals. L'autorització es facilita a través d'una carta informativa, la qual es lliura als alumnes i es retorna a l'escola signada pels pares o tutors. En el cas que no autoritzin la vacunació del seu fill, és important manifestar-ne el motiu (senyalar si el seu fill ja està vacunat, o el vacunarà  el seu pediatre, o bé per altres raons). Aquesta informació es tindrà en compte a l'hora d'avaluar l'eficàcia de la campanya.

La vacuna antitetànica-antidiftèrica s'administra via intramuscular, en una sola dosi, als nens i nenes de 14-16 anys i cada 10 anys durant tota la vida de l'individu. El programa s'inicia en dues fases: la primera, consisteix a realitzar una revisió mèdica i administrar la vacuna Td, per la qual cosa els pares han de dur el seu fill o filla al centre d'atenció primària, amb el carnet de vacunes. El termini establert és des de l'1 de novembre fins a l'1 de març. A partir d'aquesta data, el Servei de Sanitat i Consum de l'Ajuntament, amb la informació facilitada pels equips d'atenció primària, gestiona la segona fase del programa, que consisteix a vacunar a les escoles els alumnes que no ho hagin fet durant la primera fase. Per això, serà necessari presentar l'autorització signada pels pares, la qual es facilita juntament amb la carta informativa a través de les escoles. Tant si els pares hi donen l'autorització com si no, és important retornar les butlletes emplenades per tal de recopilar la informació relacionada amb l'administració de la vacuna que, per la seva edat, li pertoca.

Al final del curs, s'envia un informe als pares dels infants que s'hagin vacunat a través d'aquesta campanya, en el qual s'indicarà la data (o dates) en les quals s'ha administrat la vacuna, per tal d'incloure-la al seu carnet de vacunes.