Normativa de Subvenciones a AMPA i Escuelas

L'Ajuntament ofereix ajuts econòmics a les Associacions de Mares i Pares dels centres públics de Gavà així com als centres d'educació públics per als desenvolupament de projectes educatius.
 

Suport a les activitats organitzades per les AMPAS de Centres Públics

Aquesta iniciativa té per objectiu afavorir la participació de les Associacions de Pares i Mares en el marc escolar. També donar suport econòmic i d'assessorament per tal d'afavorir la formació i la coordinació.

Els projectes, després de ser aprovats pel Consell Escolar, s'han de presentar a l'Ajuntament de Gavà, juntament amb una instància, en les dates establertes a la convocatòria anualSuport a projectes educatius escolars de Centres Públics

Aquesta iniciativa té per objectiu potenciar els projectes educatius dels centres públics que incideixin en la qualitat de l'ensenyament i que afavoreixin la diversificació curricular i l'organització del grup classe.

Tindran prioritat a l'hora de rebre subvenció les activitats destinades a adaptacions curriculars i els tallers en horari escolar, així com la participació de l'alumnat. Els projectes s'han de presentar, juntament amb una instància, a l'Ajuntament en les dates establertes a la convocatòria anual

Per a més informació s'han de dirigir a l'Ajuntament, plaça de Jaume Balmes, s/n; Telèfon 93 263 91 36.