Servei de Mediació

Quins beneficis m'aporta?

 • En tot moment sóc partícip del procés.
 • Es tot el procés puc sentir-me escoltat/da i expressar el que sento i/o penso.
 • La persona mediadora és imparcial i neutral, per tant, no jutja mai.
 •  
 • És un procés totalment voluntari, i per tant, en qualsevol moment puc abandonar la mediació.
 • És confidencial: el contingut de què es parli és reservat per a mi, per a les persones mediadores i totes les parts implicades.
 • Es basa en el diàleg, el respecte i la dignitat.
 • L´acord final queda escrit per garantir-ne el compliment. Aquest és revisable en tot moment.
 • És un servei gratuït.
 • És una via de solució més ràpida que la judicial.

Àmbits d'actuació

 

 • Convivència veïnal: relacions veïnals, sorolls, neteja, pagaments, organització en la distribució de les funcions dels membres de la comunitat, animals, obres...
 • Espais públics: sorolls, distribució de l'ús dels espais, neteja...
 • En les entitats i associacions de la ciutat (associacions veïnals, juvenils, esportives) per prevenir el conflicte i promoure la convivència i la cultura de la pau.
 • Relacions personals: discrepàncies, malentesos en les relacions d'amistat, entre coneguts/conegudes...
 • Relacions contractuals: discrepàncies entre la persona propietària i la llogatera en relació a pagaments, contracte...
 • Convivència familiar: discrepàncies entre els membres de la família, cura de menors i adults, conflictes sorgits en el si de la convivència. Matèries incloses en la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
 • Foment de la cultura de la pau a les escoles: promoció de la convivència i prevenció del conflicte. Intervenció en conflictes entre iguals i les seves famílies, així com conflictes sorgits en el si de la convivència escolar. Participació en xerrades/tallers per al foment de la cultura de la pau.
 • De reparació a la víctima: en els conflictes que tenen una sanció administrativa, previ acord entre les parts i amb autorització de l'entitat judicial pertinent.

A qui es dirigeix?

 

La mediació es dirigeix a tota la població gavanenca que estigui immersa en un conflicte de convivència veïnal, familiar, d´espais públics, de relacions personals, contractuals o de diversa índole sempre que no hi hagi un procés judicial obert o una situació de violència de gènere.

En poden disposar les escoles, instituts, entitats, associacions i altres recursos municipals per tal de resoldre els conflictes que sorgeixen en el si de la convivència.