Promoció de la salut

D’acord amb el que estableix la Llei 18/2009, de salut pública de Catalunya, s'entén per promoció de la salut el conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries.

Amb aquesta finalitat s’ha creat aquest espai que inclou informació d`interés tant per a la salut indivicual com col·lectiva.