Orientació

Aquest servei consisteix en l’acompanyament, pert part de l’equip de tècniques d’orientació, d’aquelles persones de Gavà que estan a l’atur o volen millorar la seva feina. Els ofereix informació relacionada amb l’assessorament laboral, la presentació a ofertes de treball, la definició de l’objectiu professional i la capacitació professional. L’atenció que reben és personalitzada i s’ajusta a les necessitats, interessos, i perfil ocupacional del treballador/a. L’objectiu d’aquest dispositiu és millorar l’ocupabilitat i incrementar les possibilitats de trobar una feina.

Quines actuacions inclou el servei d’orientació laboral?
  • Autoconeixement – anàlisi del perfil competencial i avaluació de les capacitats personals i àrees de millora.
  • Definició de l’objectiu personal – identificació dels interessos i preferències laborals en relació a les característiques del mercat de treball actuals.
  • Anàlisi del mercat laboral – diagnosi sobre les oportunitats laborals i les ofertes de feina locals, comarcals i provincials.
  • Eines per la recerca de feina – elaboració i/o reformulació del currículum personal, la carta de presentació, vídeo-currículum i altres recursos per la presentació eficient de candidatures.
  • Canals de recerca de feina – informació sobre els canals més efectius per accedir a oportunitats de treball.
  • Informació de recursos formatius – informació sobre recursos i cursos de formació de diferents modalitats
  • Procés de selecció – estratègies per superar una entrevista de treball amb èxit.
  • Itinerari de millora – informació i proposta de recursos i accions per la millora de competències tècniques i personals (accions formatives, coaching laboral, motivació).
  • Identitat digital – màrqueting personal i ús de Tecnologies de l’Informació i la Comunicació
  • Formació – capacitació personal i professional mitjançant diferents formats d’accions i píndoles informatives.