Forum G3, gent gran Gavà

- Què és?

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’Envelliment Actiu com el “Procés d’optimitzar les oportunitats per la salut, la participació i la seguretat a fi de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen”.