Oficina d'Atenció Ciutadana

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) ofereix tota la informació disponible sobre l'administració municipal i sobre la ciutat, així com la possibilitat de tramitar bona part de les gestions amb l'Ajuntament d'una forma àgil i acurada sense haver-se de desplaçar-te.

L’OAC atén telefònicament mitjançant els telèfons 93 263 91 00 i 900663388, electrònicament mitjançant la seu electrònica i presencialment a l'Ajuntament de Gavà amb cita prèvia. La cita prèvia s'ha de sol·licitar mitjançant el telèfon gratuït 900663388 o la seu electrònica.

Si necessiteu suport per poder realitzar un tràmit electrònic podeu trucar al 935954799 o enviar un correu electrònic a oac360@gava.cat i us ajudarem.

L'OAC també assumeix les funcions d'Oficina d'Assistència en matèria de Registre (OAMR) per poder registrar documents adreçats a les administracions públiques.

Consulteu el catàleg de tràmits que podeu realitzar i altra informació del vostre interès.

 

  • Horari de l'OAC de Gavà per a l'any 2023

Dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 14:30 hores.

Dimarts i dijous de 9:00 a 19:00 hores.

Horari d’estiu: De l’1 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:30 hores.

Dies especials: El dia 5 de gener i el 6 d’abril l'horari serà de 9:00 a 14:30 hores.

 

 

Altres formes de presentació de la documentació

Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de l’ajuntament de Gavà, també podran presentar-se:

a) Al registre electrònic de l’Administració u Organisme al que es dirigeixin, així com als restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes a que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) A les oficines d’assistència en matèria de registre.

e) A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 

L'OAC 360º

Servei que ajuda a la ciutadania a resoldre dubtes durant la tramitació electrònica, com ara a instal·lar un certificat digital, a iniciar un tràmit en línia, etc.

Per a rebre aquest suport cal trucar al 935 954 799.

Més informació d'aquest servei clicant aquí.

  • Horaris especials de l'OAC 360º 

El dijous 5 de gener de 2023 el servei funcionarà de 8 a 15 h.