Audiència Pública. Pressupost 2021

 

 

Dimarts, 24 de novembre, a les 18.00 hores, l’Ajuntament de Gavà convoca l’Audiència Pública del Pressupost per a l’any 2021.

Consulta aquí el document de pressupostos. Un pressupost que es troba en període d'informació pública i per tant no és definitiu.

El Pressupost Municipal 2021 ha estat aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Gavà el 17 de novembre. Constitueix l’element vertebrador de la gestió local on es reflecteix la previsió d'ingressos i les despeses que han de permetre la realització dels projectes previstos per a l'any vinent. Aquesta aprovació inicial obre un període d'exposició pública previ a l'aprovació definitiva, període en el qual es poden formular al·legacions i que esdevé un marc apropiat per convocar una audiència pública a fi de copsar les opinions ciutadanes respecte l'elaboració i la distribució pressupostària.

L’Audiència Pública és un mecanisme de participació ciutadana i està prevista a l´article 160 del Reglament Orgànic Municipal de l´Ajuntament de Gavà, que estableix la convocatòria d’audiència pública, si més no, una vegada a l’any, per a informar d’assumptes d’especial transcendència com és ara el Pressupost Municipal.

 

Participació Ciutadana

A causa del context de pandèmia enguany la participació no serà presencial sinó totalment telemàtica. Hi ha diferents maneres de participar-hi:

  • Formular preguntes o aportacions a través de la Plataforma digital Gavà participa, Gavà decideix fins 24 hores abans de la sessió, o sigui, fins dilluns dia 23 de novembre a les 18.00 h. Ja es pot formular aquestes preguntes o propostes si s’és major de 16 anys i es resideix al municipi. Les preguntes aportacions seran contestades o comentades en l'Audiència, dimarts 24 de novembre, a les 18 h. Igualment la persona que ha fet l’aportació, el dia posterior a la celebració de l'Audiència, rebrà per escrit, a través de la Plataforma digital, la resposta a les qüestions formulades
  • Intervenir al torn obert de paraules a la sessió per videoconferència de l’Audiència Pública el dimarts 24 de novembre, exposant en directe les preguntes o propostes que es vulguin plantejar. Per fer-ho, cal inscriure’s en aquest formulari abans de dilluns 23 de novembre a les 18.00 h. Un cop inscrits, es rebrà per correu electrònic l’enllaç per connectar-se a la videoconferència.

A més, es podrà seguir per streaming a través del canal youtube de l'Ajuntament de Gavà

Aprofitem per fer menció de la web de pressupostos transparents, una eina de consulta i seguiment on es mostra com es distribueix el pressupost. D’on vénen els ingressos i a què es destinen les despeses municipals. Podeu consultar-la en el següent enllaç http://pressupost.gavaciutat.cat