Aprovació inicial de la Mod. puntual de PP de la Sentiu

Atès que la informació pública de la Modificació puntual del Pla parcial de la Sentiu va coincidir amb el mes d'agost, es procedeix a reiterar el tràmit d'informació pública durant el termini és d'un mes: del 28 d'abril al 28 de maig de 2021.

Publicació BOPB

Document