A partir del 30 d’abril i fins al 25 de setembre s’habilita la zona taronja a Gavà Mar

Per poder estacionar durant la temporada de platges de 2022 cal que el vehicle estigui donat d’alta en el padró de vehicles del municipi. Cal tenir en compte però que, caldrà de donar d'alta de forma expressa els vehicles següents:

-Vehicles matriculats a partir de l’1 d’abril de 2022. Caldrà aportar al tràmit el permís de circulació del vehicle objecte d'alta.

-Vehicles que han canviat de nom a partir de l’1 de gener de 2022 i canvis de domicili, des de l’1 de gener de 2022. Caldrà aportar al tràmit el permís de circulació del vehicle objecte d'alta.

-Tots els vehicles de rènting, cotxes d'empresa i qualsevol altra modalitat, a disposició dels veïns/veïnes de Gavà.

   En aquests casos, per fer la tramitació cap aportar la següent documentació: 

- RÈNTING PARTICULAR: Còpia del contracte de rènting a nom de la persona resident a Gavà.

- RÈNTING EMPRESA: Còpia del permís de circulació del vehicle, document d’adquisició del vehicle per part de l’empresa i certificat de conductor habitual amb el segell d’empresa.

- VEHICLE D’EMPRESA: Còpia del permís de circulació del vehicle i certificat del conductor habitual del vehicle amb el segell d’empresa.

- VEHICLES DE LLOGUER: contracte a nom de la persona resident a Gavà

 

IMPORTANT: Les sol·licituds de 2021 per al rènting, cotxes d'empresa i altres modalitats de disposició, no són vàlides, cal renovar-les.

Les altes es tramiten a través del registre de l’Ajuntament a la seu electrònica eseu.gava.cat o bé a l’adreça electrònica zonataronja@gava.cat

Cap vehicle podrà estacionar a la zona taronja sense que estigui registrada la petició d’alta. Els vehicles autoritzats no han de disposar de cap distintiu. La comprovació de la condició de vehicle resident la farà la Policia Municipal mitjançant una PDA portàtil.