Ajuts i subvencions pel sector comercial

Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis*, l'artesania i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors. A mode de resum, els programes subvencionables són els programes següents:

Programa per a entitats del comerç, serveis, artesania i moda:
1. Programa per a la competitivitat de l'empresa a través de les entitats.

Programes per a les empreses de comerç, serveis i moda:
2. Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i
professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.
3. Programa per a la transformació digital.
4. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.
5. Programa per a la internacionalització de la moda.

Programes per al sector artesà:
6. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans.
7. Programa per a la millora de la gestió de l'empresa artesana.
8. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania

El termini de presentació de les sol·licituds és el dia 14 d'agost de 2018, a excepció del Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, que es podran presentar fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del 31 de desembre de 2018.

*Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

Tallers mecànics.

Serveis fotogràfics.

Copisteries i arts gràfiques.

Serveis de reparacions.

Agències de viatges detallistes.

Tintoreria i bugaderies.

Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.

Bars i restaurants.

Serveis de menjar preparat i càtering.


Descarrega't les bases
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7651/1683337.pdf

Més informació a:
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/index.html
o trucant a:
Direcció General de Comerç - Generalitat de Catalunya
Tel. 93 484 99 99
 

Servei de Comerç Urbà. Diputació de Barcelona

Convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis.

És una subvenció que no pot demanar el comerç directament sinó que s'ha de fer mitjançant les entitats i associacions de comerç i/o els ajuntaments. L'objecte de la subvenció és el finançament d'activitats que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.

Es subvencionen les actuacions portades a terme pels ens locals en la millora de l'activitat comercial mitjançant el suport a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector comercial. Per exemple, campanyes de promoció, accions de fidelització i serveis a la clientela, etc.

Més informació en aquest enllaç