En l'àmbit del manteniment de l'espai urbà i dels equipaments municipals, l'evolució de l'empresa municipal Prestació de Serveis al Ciutadà (PRESEC), constituïda el 17 de setembre de 1987,  ha vingut mantenint com a objectiu fonamental ampliar i millorar de forma continuada tots els serveis que presta a la ciutadania.

 

El ventall de serveis que ofereix és ampli i divers: des de la neteja diària i el manteniment de l'espai públic fins a la recollida de residus urbans, la cura de parcs i jardins, i la neteja dels equipaments municipals.

 

Dades de contacte

Telèfon 93 263 91 23

Fax 93 263 19 31
correu electrònic: presec@gava.cat