Eleccions autonòmiques 2012

La ciutadania té la paraula
 

La participació de la ciutadania en els diferents comicis i consultes és decisiva perquè amb el seu vot determina la composició del consistori municipal, el govern autonòmic, el de d'Espanya i els representants a les máximes institucions europees. I per tant el model socioeconòmic en què viurem.

Les eleccions i les consultes són la máxima expressió de la democràcia i són un dret i un deure dels ciutadans i ciutadanes que contempla la Constitució espanyola.

 

Mitjançant Decret 104/2012, d'1 d'octubre publicat al DOGC núm. 6224 del dia 2 d'aquest mes, han stat convocades eleccions al Parlament de Catalunya, que se celebraran el dia 25 de novembre de 2012.

 

Participació a Gavà

Resultats a Gavà