En aquest espai es descriuen els serveis i actuacions encaminades a garantir els drets dels consumidors i usuaris, així com un espai informatiu adreçat al sector empresarial.