null S'obre procés per optar a un dels habitatges de la segona promoció pública del barri de can Ribes

• És la primera promoció de l’IMPSOL a Gavà que incorpora habitatge de lloguer. Ho seran 62 dels habitatges dels 136 que s’estan construint. • El procés d’adjudicació prioritza les persones que resideixen a Gavà o que hi volen tornar, així com a les que treballen al municipi. • Només qui opti a un habitatge de compra haurà de presentar una sol·licitud a l’oficina que s’habilitarà del 22 d’abril al 30 de maig a la planta baixa de l’Ajuntament


S'ha obert el procés d’adjudicació de la segona promoció d’habitatge públic de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) al barri de can Ribes. Així ho han anunciat avui l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia i el gerent de l`Àrea Metropolitana de Barcelona, Ramon Torra, en el decurs d’una visita a les obres, que es preveu que finalitzin a la tardor.

Es tracta de la segona promoció pública de Can Ribes, on ara fa sis anys van establir-se els primers veïns i veïnes de la mà d’una promoció promoguda també per l’IMPSOL. Un barri que és exemple de creixement progressiu, sostenible i respectuós amb l’entorn, que dona resposta a una necessitat evident d’habitatge assequible i que incorporarà equipaments tan importants com el tercer Centre d’Atenció Primària –CAP- de la ciutat.

Aquesta promoció, amb 136 habitatges de venda i de lloguer de 3, 2 i 1 dormitoris, és un pas endavant en l’aposta de l’Ajuntament de Gavà per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. S’inscriu en el Pla Local d’Habitatge 2021-2026, un document estratègic per abordar un seguit d’intervencions per posar més habitatge de qualitat i assequible a disposició de la ciutadania i també per promoure les intervencions necessàries per millorar el parc actual, garantint-ne la conservació i l’accessibilitat, la protecció de les persones residents i la prevenció del risc de pèrdua de l’habitatge.

 

L’alcaldessa, Gemma Badia, ha explicat que “aquesta promoció referma la nostra aposta per donar resposta a l’actual situació d’emergència residencial. Ho fem, de nou de la mà de l’IMPSOL, i amb habitatges de venda i de lloguer. Hi ha una demanda real, com ho demostren les 2.500 persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció oficial que han escollit Gavà per desenvolupar el seu projecte de vida. D’aquestes prop de 1.000 són veïnes de Gavà. I aquesta promoció prioritzarà els gavanenques i gavanenques que volen continuar vivint a la seva ciutat”.

 

Badia també ha destacat els criteris de sostenibilitat que s’han implementat en la construcció: “És una promoció exemplar tant en la incorporació d’estratègies d’estalvi energètic, com en la seva integració a l’entorn únic que l’envolta, cosa que per a nosaltres és cabdal. Estic convençuda els futurs veïns i veïnes se sentiran molt orgullosos de viure en uns habitatges que compleixen tots aquests paràmetres. Uns habitatges inclusius i pensats per tots els models de família”.

 

 

Ramon Torra ha assegurat que aquesta promoció “està perfectament alineada amb els valors dels habitatges que l’AMB construeix arreu de la metròpolis de Barcelona: són sostenibles, inclusius, bells i vetllen per l’eficiència energètica”. A més, ha apuntat que “edificis com aquest ajuden a fer ciutat i s’insereixen de manera natural en els espais urbans”.

 

 

Promoció de venda i de lloguer

Per primera vegada l’organisme metropolità incorpora habitatge públic de lloguer en una promoció a Gavà: 63 habitatges dels 136 que s’hi estan construint estan reservats a aquesta modalitat.

El procediment per optar a un dels habitatges varia en funció de si és de compra o de lloguer, però en ambdós casos és indispensable estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de la Generalitat amb una resolució positiva i vigent en data 4 d’abril, dia en què es publicaran les bases.

A partir del 22 d’abril, s’obrirà el termini perquè les persones que opten a un habitatge de compra presentin la seva sol·licitud. Ho hauran de fer presencialment, i amb cita prèvia, a l’oficina que s’habilitarà a la planta baixa de l’Ajuntament de Gavà fins al 30 de maig. La cita es podrà demanar al 93 263 91 00.

Les persones que hagin escollit la modalitat de lloguer entraran directament al sorteig sense haver de realitzar cap altre tràmit.

 

Les persones que resideixen o treballen a Gavà, principals destinatàries

La nova promoció prioritzarà les persones residents a Gavà, que han hagut d’establir-se fora del municipi i hi volen tornar, o bé que treballen a una empresa de Gavà. Tant per optar a un dels habitatges de venda com de lloguer, s’estableix aquest ordre en el procés d’adjudicació:

  • Persones que resideixen i estan empadronades ininterrompudament a Gavà els últims 3 anys.
  • Persones que han estat residint i empadronades a Gavà durant 1 any en els darrers 7 anys.
  • Persones que han estat treballant a una empresa de Gavà durant els últims tres anys.
  • Persones que no compleixen cap dels requisits anteriors (només per a habitatges de compra).

 

136 habitatges integrats en l’entorn i d’alta eficiència energètica

 

    

La nova promoció d’habitatges protegits de Can Ribes de Gavà s’està construint al voltant d’un gran espai verd interior permeable que fomenta la continuïtat biològica i lúdica entre la serra de les Ferreres i el Parc Agrari del Baix Llobregat i preserva el patrimoni natural i paisatgístic.

Des d’aquest espai naturalitzat, enjardinat amb espècies autòctones i de baixa demanda hídrica, s’accedeix a vuit nuclis d’escala. Els habitatges es distribueixen en cinc plantes: 64 de tres dormitoris, 64 de dos dormitoris i 8 d’un dormitori. La planta baixa es destina a habitatges i a un local comercial de 840 m2 útils.

La promoció incorpora estratègies ambientals innovadores que li permeten tenir una qualificació energètica A en emissions. Entre aquestes estratègies destaca la reducció de la demanda d’energia als habitatges (incrementant els aïllaments i afavorint la ventilació creuada), l’ús d’instal·lacions d’alta eficiència energètica (amb aerotèrmia) per a la calefacció mitjançant terra radiant i producció d’aigua calenta, la recollida d’aigües de pluja per al reg o l’aprofitament de la inèrcia pròpia del tipus constructiu.

També s’ha reduït l’excavació i l’impacte natural amb un únic soterrani que no sobresurt de la projecció de l’edifici i que acull les 136 places d’aparcament que requereix la normativa, i amb la incorporació de productes amb garantia de qualitat ambiental, com ara la fusta.

 

Habitatges flexibles i versàtils

Els habitatges estan pensats tant per al model tradicional de família com per a noves maneres de conviure. Cada un d’ells està configurat per una sèrie de mòduls de dimensions similars que poden ser utilitzats com a sala, cuina o habitació. Per tant, es poden organitzar en múltiples disposicions, flexibilitzant els usos i permetent l’adaptació als canvis.

Cada estança està envoltada d’espais de transició cap a l’exterior: a la façana amb un balcó corregut d’1,3 m, i cap al pati –i de manera quasi simètrica– amb espais corredor que actuen com a galeria. Els espais de circulació es converteixen en espais complementaris d’1,60 m on s’inclouen els banys i l’emmagatzematge, o que poden ser annexats a les sales.

Són habitatges inclusius i dissenyats tenint en compte la perspectiva de gènere, trencant amb les jerarquies espacials. Totes les estances permeten que les activitats domèstiques puguin ser efectuades en espais de qualitat i per més d’una persona de la unitat familiar. Alhora, l’espai de la cuina esdevé un espai central de l’habitatge, obert i amb visibilitat.

 

 

Actualitzada: 31 de març de 2022