null L’Ajuntament de Gavà ha plantat 150 arbres durant el 2021

• A la campanya anual de plantació d’arbrat se sumen dues intervencions més derivades de la reposició dels arbres malmesos pels últims temporals i de l’adequació del Camí del Turó del Calamot. • Des de l’any 2019, l’arbrat urbà s’ha incrementat en un centenar d’exemplars. • A finals de mes estaran enllestides les obres de l’aparcament provisional del carrer Girona.


La campanya de plantació d’arbrat a Gavà de 2021 s’ha saldat amb 150 nous arbres en diferents espais de la ciutat. Una intervenció que ha permès la reposició d’arbres que han mort i la substitució d’altres que presentaven perill o molèsties per la ciutadania. En total, en els darrers dotze mesos, hi ha hagut 52 les baixes en l’arbrat urbà. A aquesta intervenció se sumen dues plantacions puntuals de 19 exemplars al parc del Mil·lenni i al Camí del Turó del Calamot.

 

La plantació dels nous arbres s’ha fet seguint els criteris del Pla director de l’arbrat viari de Gavà, que determina quins són els arbres més idonis per la nostra ciutat, tant mediambientalment com paisatgísticament. En tots els casos, es tracta d’espècies adequades al seu entorn i que permeten minimitzar els perjudicis que puguin causar, com ara aixecament del paviment, al·lèrgies, plagues o elevats costos de manteniment.

 

L’alcaldessa Gemma Badia, ha afirmat que “volem que quedi palès la nostra responsabilitat i la voluntat de l’Ajuntament de mantenir i fins i tot ampliar el verd urbà És per això que, quan el arbres presenten problemes per malaltia, o es perden per motius d’obres o temporals, sempre reaccionem i prenem les mesures necessàries”.

 

Des de l’any 2019 s’han plantat a Gavà més de tres-cents arbres, recuperant així les baixes produïdes pel temporal Glòria de fa dos anys. En aquest temps, l’espai urbà ha guanyat un centenar d’exemplars.

Campanya anual

 

Dels 150 arbres nous, vint-i-quatre exemplars es van plantar a l’acte de Benvingut Nadó a l’avinguda Joan Carles I, en reposició dels dotze pollancres que van es van eliminar per seguretat.

 

Una dotzena s’han plantat en equipaments municipals com ara les escoles Eramprunyà i Jacme March. En aquests dos centres s’aniran substituint de forma progressiva els oms afectats per la grafiosi, una malaltia que provoca que es debilitin i puguin patir trencaments sobtats.

 

La resta han possibilitat reposar les baixes produïdes en els escocells viaris i augmentar el nombre d’arbres a diferents parcs i espais verds de la ciutat.

 

L’alcaldessa, Gemma Badia ha explicat que “des de l’any 2019 s’han plantat a Gavà més de tres-cents arbres, recuperant així les baixes produïdes pel temporal Glòria de fa dos anys. En aquest temps, s’ha incrementat en un centenar el nombre d’exemplars a l’espai urbà”.

 

Altres actuacions

 

Al marge de les actuacions emmarcades dins la campanya de 2021, aquest gener s’han dut a terme altres intervencions necessàries de replantació per minimitzar els efectes causats per temporals, trencament d’arbres amb risc de caiguda o bé malaltia.

 

Al parc del Mil·lenni s’han plantat quatre xiprers que han permès recuperar els arbres originals que van caure a causa de diferents temporals.

 

Al Camí del Turó del Calamot al Camí del Cul per la Masia de ca n'Horta s’han plantat 5 pins i 10 garrofers. La seva plantació ha completat l’actuació de millora realitzada l’any passat quan es va dotar el camí de dos quilòmetres de longitud i així ser utilitzat com a via verda per a vianants i ciclistes. De fet, el camí forma part d'un itinerari de 16 quilòmetres que enllacen el Castell d'Eramprunyà i Gavà Mar. Prèviament es va actuar en aquest camí retirant 12 pins malmesos caiguts o en perill de caure

 

En totes les obres de millora o arranjament integral que es realitzen a la ciutat des del 2019 s’ha mantingut o incrementat el balanç total d’arbrat aconseguint a la vegada una renovació de l’arbrat que ens porta a tot un seguit de beneficis ambientals i socials, com ara, la millora de la qualitat de l’aire, la regulació climàtica, l’atenuació de la contaminació acústica, la regulació del cicle hídric de la ciutat i l’increment de la biodiversitat a la vegada que una millor qualitat de la massa arbòria urbana.

 

Des de l’any 2019 s’han talat en projectes d’espai públic 149 arbres i s’han plantat o es plantaran a la finalització d’aquestes actuacions 161 exemplars amb el que hem aconseguit un increment de 12 arbres i la millora i diversitat de les especies de la ciutat.

 

 

Aparcament provisional de 149 places

 

L’alcaldessa ha fet aquest balanç en el decurs d’una visita d’obres. En concret ha comprovat l’estat de les obres de l’aparcament provisional que s’està adequant entre els carrers Girona, Tarragona i Progrés, a 400 metres de l’estació de RENFE.

 

El pàrquing s’està construint en un solar municipal i obeeix a la pèrdua de places d’aparcament que s’han produït a causa del projecte de la C-245. L’aparcament té una superfície de 3.511 m2 i capacitat per a fins a 149 vehicles.

 

Gemma Badia ha explicat que “la zona estarà controlada per càmeres de videovigilància, es reforçarà la il·luminació dels accessos i també al túnel que hi ha sota les vies”. Per Badia es tracta d’una actuació que “tot i que sigui provisional permetrà reduir a càrrega d’aparcament al centre de la ciutat”. Així mateix, “permetrà acostumar-nos a agafar cada cop menys el vehicle privat i utilitzar cada cop més el transport públic amb l’objectiu de fer de Gavà una ciutat més sostenible”, ha afegit.

 

Les obres d’adequació, sota un pressupost de 165.000 euros, van donar inici a principis d’aquest mes de febrer. És previst que l’aparcament entri en funcionament a principis de març.