null L’Ajuntament implanta el protocol de teletreball, que contribuirà a modernitzar l’administració i a afavorir la conciliació

• Treballat i pactat amb la representació sindical, estableix un dia de teletreball a la setmana i dotze addicionals l’any. • S’hi poden acollir voluntàriament les persones amb llocs de feina que permeten aquesta modalitat


Aquesta setmana ha entrat en vigor el Protocol de teletreball de l’Ajuntament de Gavà, que regula la prestació dels serveis a distància per part dels treballadors/es públics municipals. Es tracta d’una normativa acordada per una comissió negociadora integrada per representants sindicals i de l’Ajuntament i que va ser aprovat pel Ple municipal de desembre. L’evolució de la pandèmia ha retardat la seva implementació, ja que les altes xifres de contagis van suposar la instauració genèrica del treball a distància en tots els llocs de treball susceptibles de ser exercits en aquesta modalitat.

 

El reglament estableix que el teletreball és voluntari i sempre acordat amb els comandaments dels diferents àmbits. És d’un màxim d’un dia a la setmana, que ha de ser fix. A més, s’estableix una borsa de 12 dies addicionals l’any.

 

 

Eficiència i conciliació familiar

 

El protocol està alineat amb les disposicions establertes al text reforç de l’Estatut dels treballadors relatives al teletreball. També dona compliment al Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Gavà 2020-2024, que recull mesures vinculades a fomentar el treball a distància com a mesura de conciliació.

 

El nou model permetrà millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis prestats, amb una millor organització de la feina orientada a la consecució d’objectius. També afavoreix que el treballador/a pugui adaptar la jornada laboral a les necessitats personals, millorant així la conciliació entre la vida personal i professional, reduir el temps de desplaçaments, i millorar les aptituds desenvolupant una major capacitat d’innovar. A més, l’aplicació del teletreball també suposa una contribució a reduir la petjada ecològica.

 

 

Aplicació del protocol

 

El teletreball només s’implanta als llocs de treball que permetin dur a terme les funcions encomanades en un entorn virtual, i sempre mantenint els nivells de qualitat i atenció previstos en l’entorn presencial. Queden així exclosos els perfils professionals que requereixen de presència física per desenvolupar les funcions de forma adequada i que la seva absència a les dependències municipals pugui comportar la necessitat de ser substituït/da o reforçat per altres professionals.

 

L’aprovació i posada en marxa d’aquest reglament confirma la voluntat de l’Ajuntament de ser capdavanters en l’aplicació de mesures que facilitin la millora i innovació del servei públic, i dona continuïtat el dispositiu que es va articular des de l’inici de la pandèmia.