null L’Ajuntament promou una campanya per facilitar l’accés a habitatges de protecció oficial

● Crida a inscriure’s en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial, requisit imprescindible per optar ● En els pròxims mesos es publicaran les bases per accedir a nous pisos de protecció oficial en construcció al barri de Can Ribes, que inclou habitatges de venda i de lloguer a preu assequible


 

Pròximament es publicaran les bases per accedir a nous pisos de protecció oficial a la ciutat de Gavà. Concretament, en els edificis en construcció al barri de Can Ribes. Aquesta promoció, desenvolupada per l'IMPSOL (AMB) en col·laboració amb l'Ajuntament de Gavà, inclou 134 habitatges de venda i de lloguer a preus assequibles. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa una campanya per incentivar les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC).

 

L’alcaldessa Gemma Badia ha afirmat que “l’objectiu d’aquesta campanya és informar a la ciutadania d’un requisit imprescindible per accedir a aquests habitatges protegits, dels quals una setantena seran de lloguer: donar-se d’alta al registre de sol·licitants d’habitatge protegit de la Generalitat i, en cas d’haver-ho fet, comprovar que la inscripció encara és vigent. Una comunicació que fem a través de la web gavaciutat.cat, de les xarxes socials de l’Ajuntament i amb díptics informatius distribuïts als equipaments municipals”.

Els requisits generals i econòmics per optar a la promoció d’habitatge protegit de que s’han de complir, així com el calendari de finalització de l’obra, es donaran a conèixer pròximament.

 

 

Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya

La inscripció al registre es pot realitzar en qualsevol moment, té una vigència d'un any i és renovable.

Els requisits per a la inscripció al RSHPOC són:

  • Ser major d'edat o estar emancipat.
  • Tenir la residència legal al territori espanyol.
  • Estar empadronat en un municipi de Catalunya (aquest requisit no s'exigeix a les persones originàries de Catalunya o antigues residents sempre que acreditin tenir presentada la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada).
  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat de representació legal o autorització judicial substitutòria.
  • Tenir necessitat d'habitatge, per no disposar-ne o perquè l'habitatge de què es disposa no és l'adequat o no es troba a disposició del sol·licitant.

Les persones que tinguin la intenció de sol·licitar habitatge de lloguer o de compra han d’assegurar-se d’estar inscrites al RSHPOC:

  • Sol·licitant una primera inscripció al RSHPOC.
  • Comprovant que encara és vigent la seva actual inscripció al RSHPOC.
  • Renovant, si escau, la seva actual inscripció al RSHPOC, en el cas que hagi arribat a la seva data de caducitat o als dies immediatament posteriors.

 

Procediment d’inscripció al RSHPOC

L’Ajuntament de Gavà posa a disposició de la ciutadania tota la informació necessària per realitzar el registre al RSHPOC mitjançant la distribució de díptics en paper, l’espai web www.gavaciutat.cat/registre-hpo i les xarxes socials municipals.

Les persones interessades poden inscriure’s o renovar la seva inscripció a www.registresolicitants.cat.

Per qualsevol dubte al respecte, es poden adreçar consultes a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia en aquest enllaç https://bit.ly/3FByvVt.

El RSHOP proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció oficial. A més, permet facilitar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits garantint la màxima transparència.