null Es reprenen les obres de la Unió de Cooperadors, l’Institut Escola Gavà Mar i la segona promoció pública de l’IMPSOL al barri de can Ribes

Els treballs es van paralitzar arran de l’entrada en vigor de l’estat de l’alarma


Aquesta setmana s’han reiniciat les obres de tres actuacions paralitzades amb motiu de la COVID-19. Es tracta dels treballs de la Unió de Cooperadors, de l’Institut Escola Gavà Mar i de la segona promoció d’habitatge públic de l’IMPSOL al barri de can Ribes.

 

El passat 24 d’abril, el comitè d’emergències COVID-19, presidit per l’alcaldessa Raquel Sánchez, va acordar la represa de les obres públiques a la ciutat. Un cop garantides les mesures de seguretat establertes pel Govern de l’Estat, es va donar continuïtat als projectes promoguts per l’Ajuntament que estaven en fase d’execució quan es va decretar l’estat d’alarma, com ara les obres de millora del parcs infantils del Passeig Maragall i del Parc del Mil·lenni. Ara, l’activitat s’ha ampliat a les intervencions promogudes a Gavà per part de l’Àrea Metropolitana i de la Generalitat de Catalunya

 

En el cas de la Unió de Cooperadors, és previst que les obres del nou equipament acabin a finals del mes d’agost, atès que en el moment de la suspensió es trobaven en la seva recta final.

La nova Unió de Cooperadors esdevindrà un espai obert a tothom on els seus membres podran compartir temps i coneixement, engegar nous projectes i generar noves activitats relacionades amb la innovació social, l’economia social, el cooperativisme sostenible i l’emprenedoria col.laborativa. El projecte és el resultat d’un procés participatiu que es va dur a terme durant l’any 2017 i que va definir el Pla d’usos i gestió de l’equipament.

El nou espai acollirà activitats i iniciatives relacionades amb una economia molt més lligada a l’economia social, que té una arrel en el model de cooperativa, a l’economia que connecta amb noves formes d’emprenedoria i una economia al servei de les persones.

La finalitat última de la Unió de Cooperadors és la millora de les condicions socials i econòmiques de la ciutat amb els objectius següents:

  • Desenvolupar i donar suport a accions en els àmbits de la innovació ciutadana i les noves economies, per avançar cap a una economia del coneixement, sostenible, diversificada i inclusiva que enforteixi i augmenti el capital social
  • Promoure la igualtat d’oportunitats i noves possibilitats de desenvolupament individual i col·lectiu
  • Esdevenir un centre de referència de la ciutadania per pensar, experimentar, emprendre, cooperar i actuar sobre les realitats socials, ciutadanes i econòmiques.
  • Fomentar l’esperit emprenedor oferint les eines perquè les persones puguin desenvolupar les seves idees i projectes i atreure coneixement i capital social a la ciutat.
  • Facilitar els espais i recursos com a plataforma que connecta amb la ciutadana, l’Ajuntament, i els diferents col·lectius socials, culturals i econòmics, obrint espais de socialització, aprenentatge i cooperació.
  • Adreçar-se especialment als joves de la ciutat, posant al seu abast les eines per a l’aprenentatge i millora de les competències i l’emprenedoria col·laborativa.

L’ampliació l’Institut Escola Gavà Mar, depenent de la Generalitat, encara la seva recta final amb la previsió que el nou edifici pugui entrar en funcionament el proper curs 2020-2021.

El projecte  preveu la construcció d’un edifici adossat a l’existent de planta baixa i planta pis que acollirà 8 aules de secundària, una aula complementària, una aula taller i un laboratori, així com lavabos. S’ha tingut en compte que l’impacte del nou edifici en l’entorn vegetal que l’envolta sigui el mínim possible. També s’incorporen elements per garantir l’eficiència energètica, amb aïllament acústic i tèrmic, i el màxim aprofitament de la llum solar.

També s’han reprès les obres de la segona promoció d’habitatge públic de l’IMPSOL al barri de can Ribes, un projecte cabdal de desenvolupament gradual, equilibrat i sostenible de Gavà a Ponent, el seu indret de creixement natural. En total l’IMPSOL construirà 136 habitatges, 70 dels quals seran de lloguer.  

La promoció inclou 64 habitatges de 3 dormitoris, 63 de dos, 9 d’un dormitori. Estan pensats tant per al model tradicional de família com per noves maneres d’habitar. Cada un d’ells està configurat per una sèrie de mòduls de dimensions similars, que poden ser utilitzats com a sala, cuina o habitació i, per tant, es poden organitzar en múltiples disposicions, flexibilitzant els usos que s’hi poden desenvolupar i permetent l’adaptació als canvis.

La nova promoció de Can Ribes es construirà al voltant d’un gran espai verd interior permeable, que fomentarà la continuïtat biològica i lúdica entre la Serra de les Ferreres i el Parc Agrari del Baix Llobregat i preservarà el patrimoni natural i paisatgístic. Per accedir-hi als habitatges es crearan nous accessos transversals que seran els únics camins que es pavimentaran. La resta seran superfícies drenants per garantir el màxim aprofitament de l’aigua de reg o la infiltració natural de l’aigua de pluja.

 

Aquest espai interior naturalitzat s’enjardinarà amb espècies autòctones i que demanen poca aigua. S’hi plantaran onze garrofers, que compensaran els arbres preexistents a la parcel·la, i vegetació arbustiva. També es restituiran tres arbres ara existents i que no es poden mantenir, en concret, un ametller, un lledoner i un magraner.