null Gavà s’adhereix a la iniciativa de Nacions Unides “Salut i Canvi Climàtic”

L’Ajuntament reafirma el compromís per millorar la qualitat de l’aire en benefici de la salut de la ciutadania


L’Ajuntament de Gavà s’ha adherit a la iniciativa “Salut i Canvi Climàtic” impulsada pel secretari general de l’ONU, António Guterres, en el marc de la Cimera sobre l’Acció Climàtica que les Nacions Unides celebraran a Nova York el 23 de setembre i que persegueix definir i portar a la pràctica plans concrets i realistes que a nivell local i nacional contribueixin a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 45% els propers deu anys i a zero el 2050.

Aquesta iniciativa vol mobilitzar voluntat política per incrementar l’ambició sobre els objectius dels Acords de París, i és en aquest context que s’inscriu el document «Salut i Canvi Climàtic», que recull el compromís d’aconseguir una qualitat de l’aire segura per a la salut de la ciutadania i alinear polítiques de canvi climàtic i contaminació per al 2030.

Gavà, a través de l’escrit d’adhesió signat per l’alcaldessa, se suma a aquesta acció en el marc de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, de la qual en forma part i on Raquel Sánchez ostenta la vicepresidència segona.

L’adhesió “Salut i Canvi Climàtic” es tradueix en els següents compromisos:

-Implementar polítiques de qualitat de l’aire i canvi climàtic que assoleixin els valors de la Guia de qualitat de l’aire ambient de l’OMS.

-Implementar polítiques i accions de e-mobilitat i mobilitat sostenible amb l’objectiu d’aconseguir un impacte decisiu en relació a les emissions del transport per carretera.

-Avaluar la quantitat de vides que es poden salvar, les millores en la salut dels infants i altres grups considerats vulnerables, i la disminució de la despesa sanitària que s’aconseguiria amb la implementació d’aquestes polítiques.

-Seguiment del progrés del model posat en marxa, l’intercanvi d’experiències i millores pràctiques a través d’una xarxa internacional recolzada pel sistema de les Nacions Unides.

Les diferents accions tenen com a denominador comú augmentar el nombre de persones que respiren aire pur i posar en marxa accions que tinguin en compte tant la qualitat de l’aire com aquelles mesures que comportin una mitigació del canvi climàtic.

En l’àmbit local, les diferents accions es tradueixen en proporcionar una descripció positiva de l’impacte de les mesures en la millora de la qualitat de vida, acompanyada d’una avaluació quantitativa dels beneficis en la salut que es poden generar un cop implementades aquestes mesures. Així mateix, hi haurà un suport continu per tal de poder registrar i promoure els avenços aconseguits gràcies als compromisos assolits.

Gavà té un llarg recorregut en el desenvolupament de polítiques de sostenibilitat i protecció del medi ambient. En concret forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles de la Sostenibilitat i és membre de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima des de novembre de 2015. Així mateix, el 2017 l’Ajuntament es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima i l’octubre de 2018 es va comprometre amb els principis de la Declaració de Barcelona.