null El projecte Gavius liderat per l’Ajuntament de Gavà, seleccionat pel fons europeu Urban Innovative Actions

• En total s’han escollit 20 programes i Gavà és una de les dues ciutats espanyoles seleccionades
• Gavius: un assistent virtual per conèixer i tramitar els ajuts socials des del mòbil


El projecte Gavius liderat per l’Ajuntament de Gavà ha estat un dels 20 seleccionats per part del fons europeu del programa Urban Innovative Actions (UIA). La convocatòria ha estat molt competitiva amb 175 propostes presentades de 23 estats membres. Gavà, juntament amb l’Ajuntament de Getafe han estat els dos únics consistoris espanyols que han obtingut aquest ajut. 

Gavius és un assistent virtual per comunicar als ciutadans els ajuts socials que els pertoquen i automatitzar el procés de sol·licitud i posterior cobrament. Aquest projecte neix de la voluntat de l’Ajuntament de fer un pas endavant per esdevenir una administració proactiva amb la ciutadania, a través de les noves tecnologies i la gestió de les dades del Big Data.

Les 20 institucions seleccionades tindran l’oportunitat d’experimentar solucions creatives, innovadores i duradores per afrontar els reptes relacionats amb la transició digital, l’ús sostenible de solucions basades en la terra i la natura, la pobresa urbana i la seguretat urbana.

 

Projecte Gavius

És una eina permetrà una automatització de processos, ja que es dissenya amb un sistema d’intel·ligència artificial que aprèn constantment de les diverses tipologies d’ús. Permetrà una identificació digital, a través de reconeixement facial o biomètric, per tal de salvaguardar la privacitat de l’usuari, i serà de fàcil usabilitat. De forma paral·lela, es dissenya també un assistent per als treballadors dels Serveis Socials i d’Atenció Ciutadana perquè puguin informar dels ajuts als quals es pot optar segons la casuística de cada persona i, alhora, procedir al pagament de manera automàtica.

Si bé el nou assistent virtual s’aplicaria en principi al camp dels Serveis Socials, està pensada perquè es pugui implementar en infinitat de casos d’ús que millorin la relació actual de la ciutadania amb l’administració. Amb això es vol aconseguir que l’Ajuntament sigui una entitat Data Driven i que, per tant, les dades siguin utilitzades per la gestió i presa de decisions com a eina bàsica. A tall d’exemple, la planificació pressupostària de la partida destinada a ajuts socials pot ser més eficaç si es coneixen els possibles sol·licitants de cadascuna de les seves tipologies.

La iniciativa requereix d’una inversió de 5,3 milions d’euros, dels quals el fons europeu del programa Urban Innovative Actions (UIA) finançarà el 80% amb una ajuda de 4,2 milions.

UIA és un programa que intenta assajar i testar solucions innovadores per donar resposta a reptes i problemàtiques urbanes. Un dels requisits establerts era que els projectes tenien que ser nous i mai provats com és el cas de Gavius. Així mateix, s’ha valorat que és una proposta creativa, imaginativa i trencadora. A més, és tracta d’una iniciativa que pot esdevenir motor de canvis i transformacions socials i que pot ser replicada en altres ciutats.

 

Interacció Administració- Coneixement- Empresa- Ciutadania

El projecte Gavius s’ha treballat amb representants de l’anomenada “quàdruple hèlix” (empresa, administració, ciutadania i recerca). Cadascun d’aquests sectors ha aportat la seva visió: el món de l’empresa la de la transició digital que ha d’afrontar l’administració pública i l’anàlisi del repte legislatiu en relació a la protecció de dades; la recerca universitària i centres d’investigació quant a l’aplicació de la intel·ligència artificial i els límits legals; la social, per fer un aplicatiu usable, amb contingut ètic i que preservi la identitat digital; i l’administració pública, implementant el projecte als ajuntaments de Gavà i de Mataró i estudiant com extrapolar-lo a altres municipis europeus.

El disseny del projecte ha estat liderat per Gavà que ha comptat amb 7 partners: Ajuntament de Mataró, Consorci AOC, XNet, Universitat Politècnica de Catalunya, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), i les empreses GFI i EY. Així mateix, han participat altres entitats i empreses en la definició del programa.

Precisament aquesta capacitat d’establir col·laboracions locals sòlides amb la justa combinació de socis complementaris ha estat un altre factor que ha fet que el projecte hagi estat seleccionat.

En els propers mesos, cada projecte seleccionat tindrà una pàgina web dedicada dins del lloc web de la UIA amb informació sobre la fase d’implementació i els principals punts d’aprenentatge capturats pels experts de la UIA. D’altra banda, en les properes setmanes es donaran a conèixer els detalls del desenvolupament del projecte.